Archief Vialis NMA

Hieronder een deel van het bedrijfsarchief van Vialis NMA Railway Signalling uit Alkmaar.Amsterdam CS, omstreeks 1910. Het seinpalenbordes aan de westzijde, uit de tijd dat het station nog drie perrons en één overkapping had. In 1913 werd een vierde perron aangelegd, terwijl omstreeks 1923 de tweede overkapping in gebruik werd genomen. Let op het grote gevleugelde wiel op de rookkap. Aan de andere kant van de kap bevond zich er ook een. Beide wielen zijn weggehaald kort nadat de tweede kap was gebouwd, maar zijn eind 2005 weer teruggeplaatst. In het midden een loc uit de serie 350-408 van de HSM (later NS 1601-1659). Archief Vialis NMA.


Onderdelen bestemd voor de geleiding van trekdraden van mechanische seinen en wissels. Op de voorgrond een dradenspanner. In het voorjaar en najaar werden de monteurs van het Seinwezen op pad gestuurd om de draden strakker resp. losser te spannen. Die staaldraden varieerden namelijk in lengte als gevolg van temperatuurwisselingen. In Nederland kwamen nauwelijks automatische compensatie-inrichtingen voor, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, waar je vaak grote hefbomen met contragewichten langs het spoor zag staan. Verder waren bij de NS alle stellers, groefschijven en dergelijke zo ingericht dat er aan begin en eind van de beweging altijd een stukje nutteloze beweging was. Bijvoorbeeld: als het hendel de trekdraad 100 cm bewoog, dan was een beweging van 60 cm bij het verre voorsein al voldoende voor het goede seinbeeld. De eerste en laatste 20 cm van de beweging hadden geen invloed. Met dank aan Bart Jaspers, hoofd Infra van de VSM, voor de informatie. Foto archief Vialis NMA.


Prins Bernhard bracht in 1950 een bezoek aan de Nederlandse Machinefabriek 'Alkmaar' N.V. Archief Vialis NMA. 

Demonstratie van een Amerikaanse AHOB op het terrein van de Machinefabriek Alkmaar in 1950. Prins Bernhard (derde van links) kijkt aandachtig toe. Kleurenfoto: voorpagina van een brochure van GRS. Archief Vialis NMA. Zie het thema Overwegen voor meer.Het NX-tableau van Den Bosch, kort na de installatie in Nederland. Helemaal rechts de splitsing van de spoorlijnen naar Hedel (Utrecht) en Rosmalen (Nijmegen). Archief Vialis NMA.


Driehoogteseinen van het lichtseinstelsel '46. De foto is rond 1950 gemaakt bij Den Bosch, bij de splitsing van de lijnen naar Utrecht en Nijmegen, vlak voor de Dieze-brug. Woning 39 is begin 2012 gesloopt. Archief Vialis NMA.


Relaiskast. In de achtergrond een driehoogtesein van het lichtseinstelsel '46, dat wordt gepasseerd door een vooroorlogs stroomlijntreinstel. De foto zal rond 1950 zijn gemaakt. Archief Vialis NMA.


 

Utrecht CS, post A. Elektromechanische bedienpost. Archief Vialis NMA. De kleurenfoto is op 26 juli 1972 gemaakt door Nico Spilt.


Alkmaar, seinhuis IV. Dit is een ontwerp van ir. H. Zandstra. In de aanduiding van de seinhuizen is nog iets terug te vinden van de Nederlandse spoorweghistorie: bij de HSM kregen de seinhuizen een Romeins cijfer, bij de SS een letter. Archief Vialis NMA.


Utrecht, Biltstraat. Mechanische overweg. Archief Vialis NMA.


Telegraaftoestel. Archief Vialis NMA.


Wanneer een handwissel toegang geeft tot een hoofdspoor, dan wordt een grendel toegepast. Het wissel kan dan alleen worden bediend als het hoofdspoor vrij is. Het grendel wordt elektrisch op afstand bediend vanuit het seinhuis, of met een speciale sleutel die van de bedienpost naar het wissel moet worden gebracht. De sleutel kan pas uit de bedienpost worden genomen als het betreffende spoor veilig kan worden bereden. Daarna moet de sleutel weer worden teruggebracht naar de bedienpost. Dit systeem wordt genoemd naar de uitvinder: Annett's Lock. De bedienpost op de bovenste foto bevond zich tussen Dieren en Zutphen. Links uit het apparaat steken een paar sleutels. Op de onderste foto links een paar sleutels (Annett keys) en andere onderdelen van een wisselvergrendeling (Annett lock). Foto's uit het archief van Vialis NMA.


Flikkerlichtinstallatie, zoals die vanaf 1929 is toegepast. Later is men dergelijke overwegen gaan aanduiden als AKI: automatische knipperlicht-installatie. De oranje lamp, die ging branden als er een storing in de installatie was, is komen te vervallen. AKI's hebben nu twee rode lampen en één witte lamp. Foto uit het archief van Vialis NMA.


Zie ook:
vorige       start       omhoog