Stem des Volks


Morgenrood in de Morgenster

Hilversum, 18 oktober 2009. Ik ben niet zo'n kerkganger, maar op deze zondag kwam het er toch weer een keer van. Doel was het optreden van een aantal Gooise koren, waaronder De Stem des Volks uit Hilversum, waarin mijn moeder meezingt. Uiteraard de sociaaldemocratische klassieker Morgenrood, met als bijzonderheid dat deze ten gehore werd gebracht in de Morgenster, een protestantse kerk. Deze kerk is in 2000 gebouwd, naar een ontwerp van Jim Klinkhamer, op het terrein waar vroeger de grote seintoestellenfabriek stond (NSF, later PTI).

Morgenrood is een lied van de socialistische arbeidersbeweging. Het werd aan het begin van de twintigste eeuw gecomponeerd door Otto Willem de Nobel. De tekst is van Dirk Jelles Troelstra, die enige pathos niet uit de weg ging. Het was in de tijd dat de sociaaldemocraten zich nog inspanden om de arbeidersklasse te verheffen. De volkeren leven in duistere omstandigheden, maar er is hoop: de zon gaat schijnen en dan komt alles goed.

De Stem des Volks werd gedirigeerd door Paul Delcour, die in spoorkringen enige bekendheid geniet dankzij zijn opnamen vanuit de cabine van treinstel 766. Paul maakte ook de fraaie geluidopnamen onder mijn filmpjes.


Morgenrood
Morgenrood, uw heilig gloeien
Heeft ons steeds de dag gebracht
Breek toch door, o lichtvernieuwer
In de grote volk'rennacht
Laat uw glorie hope geven
Hun die worst'len in de nacht
Geef hun moed in 't voorwaarts streven
Tot hun 't daglicht tegenlacht
Tot hun 't daglicht tegenlacht

Morgenrood, in worst'lend zwoegen
Hebben zij naar u gesmacht
En in de nachten, treurig duister
Uw verlossend werk verwacht
Roze gloed kleurt reeds de wolken
D'ochtendwind ruist door de blaźn
Weldra is voor alle volken
't Schitterend zonlicht opgegaan
't Schitterend zonlicht opgegaan


 

Stem des Volks in 1980. 1 = mijn moeder, 2 = mijn vader, 3 = Maaike Bakels (oudste zus van mijn vader).
Voor het koor staan pianiste Ellie Pieterse (links) en dirigent Den Dolder (rechts).
Filmpjes

  • We'll meet again (Stem des Volks, Goois Ouderenkoor, Kapelkoor VGH, Plassenkoor)

Dirigent Paul Delcour. Opgenomen in de Morgenster in Hilversum, 18 oktober 2009.
Zie ook:

Internet:

vorige       start       omhoog