De geblindeerde Mercedes van Dato Steenhuis‘Topman justitie betrokken bij wegpiraterij’

De donkerblauwe, geblindeerde Mercedes die in juni op de snelweg A28 andere automobilisten dwong vaart te minderen door pal voor hen te gaan rijden en af te remmen, had procureur-generaal Dato Steenhuis als passagier. Diverse bronnen bij politie en justitie bevestigen dat Steenhuis in de auto zat.

De Rijksrecherche is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de betrokken­heid van de procureur-generaal van het Openbaar Ministerie. De woordvoerder van het college van procureurs-generaal ontkent niet dat Steenhuis in de Mercedes zat, maar zegt ‘niet gemachtigd te zijn details naar buiten te brengen’.

Eind juni meldde het Dagblad van het Noorden dat een donkerblauwe Mercedes onrust veroorzaakte onder weggebruikers op de A28 tussen Zwolle en Assen. De chauffeur dwong andere automobilisten snelheid te minderen door enkele meters voor hen te gaan rijden en af te remmen.

Een oud-politieman uit Oude Pekela die dit overkwam, haalde de Mercedes in, maar die schoot vervolgens opnieuw voor hem en verlaagde opnieuw zijn snelheid. Het tafereel herhaalde zich diverse keren. Andere automobilisten overkwam hetzelfde.

Na de publicatie verklaarden weggebruikers dat de auto ook met hoge snelheid en blauw zwaailicht over de vluchtstrook zou hebben gereden, om vervolgens weer tussen het gewone verkeer in te voegen.

In juli werd bekend dat de geblindeerde Mercedes werd bestuurd door een chauf­feur van het college van procureurs-generaal. Tegen hem zijn volgens de woord­voerder van justitie ‘passende’ maatregelen genomen. Over de aard daarvan weigert de woordvoerder mededelingen te doen. De chauffeur, een politieman, mag wel voor het college blijven rijden.

Een van de speerpunten van het beleid van het college van procureurs-generaal, waarvan Steenhuis deel uitmaakt, is een harde aanpak van verkeerscriminaliteit. Steenhuis is tevens voorzitter van het Centraal Justitieel Incassobureau, dat verantwoordelijk is voor het innen van verkeersboetes.

De oud-politieman uit Oude Pekela die op de A28 werd gehinderd, heeft bij de politie aangifte gedaan tegen justitie. Dat heeft geleid tot het onderzoek van de Rijksrecherche. De Drentse officier van justitie Van den Broek wilde donderdag geen commentaar geven op het onderzoek. Hij kon niet zeggen wanneer het onderzoek wordt afgerond.

(...) In 1997 baarde Steenhuis opzien door te verklaren dat wat hem betreft ’s nachts op 120-wegen best 140 kilometer per uur gereden mag worden, als dat de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

Weert Schenk, de Volkskrant, 9 september 2005foto: www.openbaarministerie.nl


Metro, 25 oktober 2005

Topaanklager liet chauffeur geregeld 140 rijden

Procureur-generaal Dato Steenhuis gaf de chauffeur van zijn dienstauto geregeld opdracht met 140 kilometer per uur over de snelweg te rijden. De chauffeur heeft dit verklaard tegenover de Rijksrecherche.

Als de in Drenthe woonachtige topman van het Openbaar Ministerie op tijd in Den Haag wilde zijn, ging de dienstauto met blauwe zwaailichten en soms ook met de sirene aan over de vluchtstrook langs de file. Dat gebeurde wekelijks, aldus de chauffeur. De verklaring van de chauffeur, de 48-jarige Willem D., staat in een dossier van de Rijksrecherche, waarin de Volkskrant inzage had. De Rijksrecherche onderzocht de betrokkenheid van Steenhuis.

In juni vorig jaar veroorzaakte een ‘spookagent’ in een donkerblauwe Mercedes met gevaarlijk rijgedrag onrust onder weggebruikers op de A28 tussen Zwolle en Assen. De spookagent kan niemand anders zijn geweest dan Willem D., maar deze ontkent dat hij anderen heeft gehinderd. Een van de speerpunten van het college van procureurs-generaal is een harde aanpak van de verkeerscriminaliteit. Steenhuis is tevens voorzitter van het Centraal Justitieel Incassobureau, dat verantwoordelijk is voor het innen van verkeersboetes. Hoewel chauffeur D. geen politieman is, beschikte hij over een politielegitimatiebewijs, waarop stond dat hij voor de Rijksrecherche werkte.

Weert Schenk, de Volkskrant, 6 mei 2006

‘Steenhuis moet weg bij misser’

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat procureur-generaal Steenhuis moet opstappen als wordt bevestigd dat hij zijn chauffeur op de snelweg geregeld 140 kilometer per uur liet rijden. Minister Donner van Justitie, die gaat over het Openbaar Ministerie, wil niet reageren zo lang de zaak onder de rechter is. Kamerleden van PvdA, VVD en LPF reageerden in het weekeinde verontwaardigd op de getuigenissen van Steenhuis’ chauffeur in het dossier van de Rijksrecherche. De Volkskrant bracht die zaterdag naar buiten.

‘We moeten het onderzoek afwachten. Maar als het waar is, moet Steenhuis stoppen, want dan kun je niet geloof­waardig zo’n belangrijke functie uitoefenen’, vindt Kamerlid Wolfsen (PvdA). De zaak zit hem hoog. Eenderde van de capaciteit van het OM wordt besteed aan verkeersovertredingen en veel burgers ergeren zich als ze een boete krijgen voor een snelheidsovertreding met enkele kilometers per uur. ‘Als dan een van de hoogste OM-bazen zegt dat de wet niet voor hem geldt, kan dat niet.’

VVD-Kamerlid Weekers wil Steenhuis evenmin veroordelen op grond van het Volkskrant-artikel, maar vindt de aantijging bijzonder ernstig. ‘Het kan niet zijn dat een van de hoogste magistraten zich buiten de wet plaatst. Als het waar is, moet minister Donner disciplinaire maatregelen nemen. Steenhuis gaat op 1 juni met pensioen. Ik zou menen dat opstappen de koninklijke weg is.’ CDA-Kamerlid Van Haersma Buma, partijgenoot van Donner, vindt dat de politiek niet aan zet is zolang het onderzoek tegen Steenhuis loopt. ‘Hij heeft dezelfde juridische rechten als iedere Nederlander.’ Wolfsen vindt dat het OM en de rechterlijke macht een ‘zeer serieuze discussie moeten voeren over wat nou kan’. Daarbij wijst hij ook op de aanhouding vorige week van een aanklager voor wapenbezit.

de Volkskrant, 8 mei 2006

Mevrouw Steenhuis heeft niets gemerkt

Vrijdag 14 juli 2006 besliste het gerechtshof in Arnhem dat Steenhuis niet zou worden vervolgd voor het aanzetten tot roekeloos rijgedrag. De aanklacht was ingediend bij het hof in Leeuwarden maar de zaak werd overgenomen door Arnhem omdat Steenhuis in Leeuwarden werkzaam is geweest. Het gerechtshof achtte niet bewezen dat Steenhuis in de wagen zat en zijn chauffeur instrueerde. Onderzoek wees uit dat niet Steenhuis, maar diens echtgenote in de wagen zat. De vrouw zei niets te weten van de capriolen van de chauffeur. Het hof concludeerde daarom dat het eerdere oordeel van justitie om Steenhuis niet te vervolgen juist is.

bron: WikipediaZie ook:
vorige       start       omhoog