ProRailProza


De wettelijke voorkeursgrenswaarde

Uit een brief van ProRail, van 1 november 2006, gericht aan de omwonenden van station Hilversum. Mijn zus woont naast het spoor en heeft deze brief dus ook gekregen. Volgens ons wordt in deze brief op een zeer ingewikkelde manier gezegd dat ProRail niets aan de herrie zal doen. Want als de wettelijke voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dan stellen we gewoon een hogere waarde voor de geluidsbelasting voor. Dus.
dB(A) is geen grootheid maar een eenheid, namelijk de eenheid waarin de grootheid geluidssterkte wordt weergegeven.


Gevaarlijke bomen

Uit een brief van ProRail, van 29 november 2006. In deze brief wordt mij gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar gevaarlijke bomen die vlak langs het spoor zouden kunnen staan. Mijn vrouw kreeg op dezelfde dag ook zo'n brief. Nu zou dat nog kunnen: dat we allebei onze eigen gevaarlijke boom in de tuin hebben staan. Maar wat ons verbaasde was dat ProRail deze brieven stuurde naar ons oude adres in Bilthoven, een straat die een kilometer bij het spoor vandaan ligt, terwijl we op ons nieuwe adres, pal naast het spoor, met best wel een gevaarlijke boom, niets ontvingen. Ik heb per email gevraagd op welke manier wij ProRail van dienst konden zijn. Geen antwoord op gekregen. Dus als er een keer bij km 42,5 iets ergs gebeurt, dan is het niet onze schuld!


Nachtelijk slijponderhoud

Wegens "slijponderhoud" kunnen we binnenkort wat nachtelijke overlast verwachten. Tevens lijkt ProRail van plan te zijn om Den Dolder te verplaatsen naar het traject Utrecht-Arnhem. Advertentie uit De Nieuwsbode, 21 februari 2007.


Folder "Werk aan het spoor", mei 2007. Kennelijk heeft ProRail zijn vleugels naar het oosten uitgeslagen, tot Szczecin (zeg maar Stettin) aan toe!Bunnik, 22 december 2006. Let op: reizigers met een
geldig vervoerbewijs lopen de kans geëlektrocuteerd te worden!


Utrecht Centraal, 15 november 2006. Gewoon "verboden toegang" maakt geen indruk meer, je moet het een beetje aandikken volgens ProRail, de beheerder van het spoorwegnet. Treinen zijn erg gevaarlijk: ze kunnen je niet alleen aanrijden, ze kunnen je ook nog eens een keer elektrocuteren! Dus blijf maar een eind uit de buurt. Vandaar dat dit bordje niet aan het eind van het perron staat, maar tien meter ervoor. Ondertussen laat hetzelfde ProRail wel een trein met allemaal enge uitsteeksels vlak langs het perron rijden. Meer bordjes.


Rotterdam Centraal, 17 september 2007


Barneveld Noord, 26 december 2007. "Wacht tot het rode licht gedoofd is. Er kan nog een trein komen." Maar deze overweg heeft geen rood licht, en het is enkelspoor dus waar zou die andere trein vandaan moeten komen? Het bordje "stillere treinen" slaat op de Protos die hier tegenwoordig rijdt, en die inderdaad minder kabaal maakt dan Plan V. Foto Bart Gerritsen.


Utrecht, 1 april 2008. Leuke 1-aprilgrap. Alleen jammer dat de zomertijd al twee dagen eerder was ingegaan. Foto Tim Oosterlee.


Dordrecht, januari 2011. Reizigers kregen een koek omdat ze moesten omlopen vanwege werkzaamheden. Foto Cor de Rijke.


ProRailMonopoly

Bunnik, 19 april 2009. Het personeel van ProRail kreeg begin 2009 een cadeau van de baas: een speciale versie van Monopoly. Ik zag op het perron in Utrecht twee dames met zo'n zojuist verworven doos staan, maar ik vond het ongepast om te vragen of ze een exemplaar aan mij wilden afstaan. Ik dacht: dat gaat wel lukken via de plaats waar al die ongewenste cadeaus terecht komen: Marktplaats. Ik moest wel even wachten tot de eerste gekte voorbij was, maar uiteindelijk heb ik voor een redelijke prijs dit spel aan mijn collectie kunnen toevoegen. Ik zal het waarschijnlijk nooit spelen, want Monopoly is een stom spel. (In juni 2018 heb ik het spel voor een goede prijs aan een liefhebber verkocht.)


Werkverschaffing of crisisbestrijding?

Foto boven: Bunnik, 30 september 2009. Een aannemer is bezig met het ingraven van een paar groene kabels. Foto onder: Bunnik, 10 december 2009. Een aannemer is bezig met het ingraven van een paar zwarte kabels.

Was het misschien een idee geweest om één keer een sleuf te laten graven voor de groene en de zwarte kabels?


"Mag ik van jou van de extreme natuur de zware sneeuwval?"

Dit kwartetspel kregen de medewerkers van ProRail tegelijk met hun uitnodiging voor een lustrumfeest op 25 november 2010. Dat feest is op het laatste moment afgelast, na de brand op 19 november in de verkeersleidingspost Utrecht. Sneu voor de medewerkers van ProRail, en ook zonde van het geld, want dat feest was al betaald. De strenge winter moest toen nog komen, althans wat tegenwoordig onder een strenge winter wordt verstaan. "Mag ik van jou van de extreme natuur de zware sneeuwval?" Op de kwartetkaart zien we een laagje sneeuw waar men vroeger, toen de wissels nog weleens werden gesmeerd en onderdelen niet pas werden vervangen als ze kapot waren, om moest lachen.


Ik ga wissels slopen

Bert Klerk, toenmalig directeur van ProRail mocht in december 2010 op de televisie vertellen wat hij aan de problemen bij het spoor ging doen. "Ik ga wissels slopen", zei hij minstens vijf keer. Echte mannentaal: hij laat geen wissels verwijderen, hij gaat ze slopen, het liefst eigenhandig. Van de 8000 wissels kan volgens hem de helft weg. Maar lost dat ook de problemen op? Niet als je de 4000 overgebleven wissels net zo slecht onderhoudt als nu. Lees meer in Doorstroomstation Utrecht.Logistieke redenen

Om logistieke redenen van en naar Schiphol
Van en naar Schiphol moeten reizigers rekening houden met een vertraging van 15 tot 30 minuten en uitval van treinen. Door om logistieke redenen rijden er van en naar Schiphol minder treinen. (Bericht op de site van ProRail, 19 maart 2010)4200 jaar oud graf vol bloemen onder Hanzelijn

Archeologen van ProRail blijken een spectaculaire vondst te hebben gedaan tijdens de aanleg van de Hanzelijn. Bij Hattemerbroek is een ruim 4200 jaar oud graf ontdekt dat bij de begrafenis gevuld is met de bloemen van de Moerasspirea. Er zijn ook pollen ontdekt die sterk op Cannabis Sativa lijken, bekend van gebruik in nederwiet. De Hanzelijn verbindt zo niet alleen de Randstad en Noord- en Noordoost-Nederland, maar ook verleden met toekomst.

Bij nieuwbouw van spoor en stations helpen ProRail-archeologen historische vondsten voor komende generaties te bewaren. Door zelf speurwerk te initiëren, is de kans bovendien kleiner dat een bouwproject door een vondst ineens stilgelegd moet worden.

Ontdekking
ProRail maakt de vondst vandaag bekend, nu een boek over het archeologisch onderzoek rond de Hanzelijn beschikbaar is gekomen. Het boek is overhandigd aan de archeoloog van de regio Noord-Veluwe en is tot stand gekomen met hulp van Vestigia bv en Archol/ADC. Het graf is ruim vijf jaar geleden in de omgeving van Hattemerbroek aangetroffen en is sinds die tijd bestudeerd wat nu tot het boek van ruim 650 pagina's heeft geleid. Zo moest onder andere onderzoek gedaan worden naar de datering van de materialen en de bloempollen. De Hanzelijn komt bij Hattemerbroek samen met de spoorlijn Zwolle-Amersfoort. In die omgeving is sindsdien grootschalig spoorwerk verricht zoals de bouw van een viaduct over de A28, een fly-over en een dive-under.

Graven
In Hattemerbroek zijn in totaal twee prehistorische graven gevonden in het kader van de bouw van het spoortraject. Het eerste graf stamt uit de zogenaamde Enkelgrafcultuur en dateert vermoedelijk uit circa 2800-2400 v. Chr. aangezien er een beker gevonden is uit die tijd. Gedacht wordt aan een kindgraf aangezien het een vlakgraf is en de beker klein van omvang.

Nederwiet
Het tweede graf biedt een uniek kijkje in de relaties van de steentijdmens. Het graf is met zeer veel zorg omkleed en moet een gedenkwaardige begrafenis zijn geweest. Het draagt kenmerken van de Klokbekercultuur en dateert daarom waarschijnlijk uit de periode 2459-2203 v. Chr. De overledene is begraven in een kuil waarvan de randen zijn afgezet met houten planken. Op de bodem van de kuil heeft waarschijnlijk een rieten mat gelegen waarop de bloemen van moerasspirea zijn gelegd. Gezien de hoeveelheid pollen in de kuil moeten dit veel bloemen zijn geweest en verondersteld mag worden dat de bodem daar geheel mee bedekt was.

Naast de bloemen van de moerasspirea zijn in het graf ook pollen aangetroffen die sterk lijken op hennep (Cannabis Sativa). Archeologen houden een slag om de arm aangezien het de eerste henneppollen in Nederland zouden zijn. Aan beide planten wordt een geneeskrachtige werking toegeschreven. Moerasspirea werkt koortsverlagend en Cannabis (medicinaal) wordt tegenwoordig onder andere gebruikt bij chronische pijn. De vraag is dan ook of de persoon in het graf overleden is als gevolg van ziekte. Aangezien in het graf ook pollen van gerst en/of tarwe zijn aangetroffen, is het ook mogelijk dat de aangetroffen planten als voedsel aan de overledene waren meegegeven.

Sieraden
Er zijn daarnaast barnstenen voorwerpen gevonden (kralen, knopen en hangers) die mogelijk deel uitmaakten van enkele sierraden. Elf stukken die bij het hoofd lagen worden geassocieerd met een hoofddeksel, aangezien de kralen parallel lagen aan elkaar. Drie stuks barnsteen rond het middel maakten mogelijk deel uit van een gordel of riem en verder lagen in het graf een mesje van vuursteen en twee zogeheten klokbekers.

Archeologie van de Hanzelijn
De Hanzelijn is aangelegd in een deel van Nederland waarvan vanuit archeologisch optiek weinig over bekend was. Het archeologisch onderzoek dat heeft plaatsgevonden heeft een doorsnede van de landschappelijke ontwikkeling gedurende een periode van 11.000 jaar kunnen geven, vanaf het Mesolithicum (midden-steentijd; 8800-7100) tot aan het heden.

Steentijd-industrie
In de Hanzelijn zijn zowel in Flevoland als in Hattemerbroek aanwijzingen aangetroffen van iets dat in de archeologie “special activity sites” wordt genoemd. Het betreft hier vindplaatsen die zich kenmerken doordat er slechts één of enkele activiteiten plaatsvinden, in dit geval het vervaardigen van pek of teer uit dennenhout of berkenbast en mogelijk berkenteerolie. Er zijn namelijk resten van potten gevonden die voor de vervaardiging kunnen worden gebruikt.

Lijm
De veronderstelling is dat in de omgeving van Dronten en Hattemerbroek teer of pek in de steentijd is gemaakt en gebruikt als universele lijm. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om stenen onderdelen te verlijmen op een houten of benen ondergrond (pijlschachten, bijlstelen e.d. zie vindplaats Tlokowo, Polen). Daarnaast werd het hoogstwaarschijnlijk gebruikt om objecten waterdicht te maken, zoals kleding, schoeisel, vaartuigen, waterputten e.d. (zie vindplaats Erkelenz-Kuckhoven, Duitsland). Daarnaast is het mogelijk om de duurzaamheid van vis- en of jachtnetten te verlengen. Een essentieel materiaal dus dat bijdraagt in de zorg voor primaire levensbehoeften (water, voedsel, onderdak, kleding en medische hulp).

Persbericht ProRail, 10 april 2012


Spoorbermzaad

Benieuwd wat ze over 4200 jaar aan planten bij het spoor ontdekken...


Een sociaalrealistische film

 

Spanning op het spoor. "En de klok klikt door..." In deze zesdelige tv-serie wordt de kijker meegenomen naar de wereld van ProRail. Een wereld - zo lezen wij op de hoes - die bestaat uit 6500 km spoor, 3000 overwegen, 4500 km bovenleiding, 8600 wissels en 376 stations. Deze serie, gefinancierd door ProRail, is eind 2007 uitgezonden door RTL7. Stoere mannen werken 's nachts keihard door om de deadline te halen. Op het laatste moment lijkt er toch nog iets mis te gaan, maar gelukkig: vlak voordat de eerste trein van de dienstregeling moet gaan rijden, kan de opzichter het spoor weer overdragen aan de treindienstleiding. Met sociaal-realistische belichting en cameravoering. Spoor van Leven. Corine Boon sprak met omwonenden, reizigers, medewerkers en bestuuurders over hun leven over, op, langs en rond het spoor. De serie is eind 2008/begin 2009 uitgezonden door RTL4. Op deze dvd staan zeven afleveringen.De ontcijferde cijferbak

Bilthoven, 26 juni 2004. Met deze cijferbak is wat bijzonders aan de hand. Wat dat is, en wat daar na een melding op mijn site mee is gedaan, lees je hier.


Langs elkaar heenwerken

Utrecht Lunetten, 16 juni 2016. Je plaatst een nieuw bovenleidingportaal. Daarna ontdek je dat er nog een partij kabels achterlangs moeten lopen. Ik was benieuwd hoe ze dit gaan oplossen: het portaal nog een keer losmaken en omhoog krikken, of de kabels een voor een doorsnijden en weer aan elkaar solderen. Ze zullen bij ProRail liever hun tong afbijten dan toegeven dat ze mijn site in de gaten houden. Maar opeens bleek het probleem toch te zijn opgelost.


Koperdieven opgelet!

Abcoude, 19 september 2014. Slordig gemonteerd bordje met een waarschuwing aan koperdieven: het koper is gemarkeerd. Dat is het "spoor tussen jou en een strafbaar feit". Ik weet niet of de gemiddelde koperdief dit ProRailProza begrijpt. En ik wil niet stigmatiseren, maar ik had de waarschuwing er ook nog in een paar andere talen opgezet. SDNA is synthetisch DNA dat op het koper wordt gespoten. Het is opgebouwd uit dezelfde bouwstenen (A, T, G en C) als natuurlijk DNA. Zelfs na omsmelten is aan de gebruikte DNA-samenstelling nog te herkennen waar het koper vandaan komt. Het stelen van koper is trouwens niet ongevaarlijk: op bepaalde kabels staat 3000 volt.Socrates in Goes

Veel mensen weten dat niet, maar Socrates sprak Engels. Althans, dat zouden we kunnen afleiden uit deze tekst op een blinde muur in Goes:

The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but building the new.

Onder dit motto wordt er bij het station van Goes in opdracht van ProRail gewerkt aan een tunnel onder het spoor. Iemand moet hebben voorgesteld om interessant uit de hoek te komen met een doordenkertje van een Griekse filosoof van een paar duizend jaar geleden. In het Engels natuurlijk, want als je je wilt aanstellen doe het dan goed.


Foto: stationsplein Goes, 20 juli 2019.


Zie ook:
vorige       start       omhoog