Brieven in Onze Taal

In het blad van het genootschap Onze Taal is enkele malen een brief van mijn hand geplaatst. In 1990 ging het een paar keer mis: mijn naam werd verkeerd gespeld (en een rectificatie kon er niet af), en een tweede brief werd inhoudelijk verminkt. Toen had ik er geen zin meer in.Computers en taal

Brief in Onze Taal, november 1983. Zie ook mijn handleiding Begrijpelijke taal uit 1983 (pdf).


Onze Taal, mei 1987

Onze Taal, januari 1988

Onze Taal, februari/maart 1996. Jammer dan weer dat de redactie van Onze Taal mijn naam verkeerd heeft overgetikt. Onze Taal, oktober 1990

Meer brieven
vorige       start       omhoog