Miljoenenlijn


De Miljoenenlijn, aangelegd in 1934, loopt van Schaesberg via Kerkrade naar Simpelveld. Tegenwoordig maakt deze lijn deel uit van het net van de ZLSM. Bij Schaesberg takt ook de lijn naar Herzogenrath af. Bij Eygelshoven lagen de laatste in bedrijf zijnde kolenmijnen van Nederland: Laura (1905-1968) en Julia (1926-1974).

Voor meer kaartjes zie Waar ben ik geweest?


Miljoenenlijn, 13 december 2003. Loc 1040 van de ZLSM trok treinstel 766 van Kerkrade naar Simpelveld. Klik hier voor meer foto's.


Dieseldag bij de ZLSM, 25 september 2005. Treinstel 186 bij Kerkrade West. Foto Hugo Richter. Klik hier voor meer foto's.


Korte geschiedenis

Tekst en foto's Michel Dreuw

Op 15 juni 1934 werd het baanvak van Schaesberg over Kerkrade Centrum naar Simpelveld in bedrijf gesteld. Vooraf na 12 jaar van onderhandelen, bezwaarschriften en politieke druk werd eindelijk in 1919 een accoord bereikt. Het zou echter tot 1925 duren al voor met de werkzaamheden werd begonnen. De lijn was 12,5 km lang en vergde een bedrag van ruim 12 miljoen gulden, of 1 miljoen gulden per kilometer. Een gigantisch bedrag. Het werd in een werkverschaffingsproject uitgevoerd, dat de regering in die tijd op tal van plaatsen aan werklozen arbeid bood. De werkers kwamen uit de Noordelijke provincies en werden ondergebracht in houten onderkomens kort bij hun werk.

De bouw van de duiker bij Klooster Damiaan was een van de vele werken die moesten worden uitgevoerd. Ingravingen en dijken met diverse waterlopen in dit gebied stelden de werkers destijds voor grote problemen. In 1934 werd het baanvak geopend en kwamen de lange kolentreinen van de mijnen Spekholzerheide en Kerkrade naar Simpelveld. De duiker diende voor de waterloop van de Bocholtzerbeek.

In 1995 is de duiker een mooie doorgang in dit prachtige natuurgebied van de Waalbroek. Deze dient voor de afvoer van de Bocholtzerbeek die hier over gaat naar de Eyserbeek en tenslotte in de Geul uitmondt. Kleurenfoto: mei 2008.


De Miljoenenlijn 75 jaar. Van zorgenkind tot toeristische parel. Een documentaire in woord en beeld door Michel Dreuw. Uitgegeven door de ZLSM, Simpelveld, juni 2009.

Op 15 juni 1934 werd de spoorlijn tussen Simpelveld en Schaesberg in gebruik genomen. Deze lijn was in eerste instantie alleen voor goederen- en kolenvervoer bedoeld. Het traject van ruim 12 kilometer kreeg door de hoge aanlegkosten (meer dan een miljoen gulden per kilometer) al snel de bijnaam ‘het miljoenenlijntje’. Tegenwoordig maakt dit traject deel uit van de door de ZLSM geëxploiteerde museumlijn. Dit boek verscheen ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Miljoenenlijn.


Zie ook:
vorige       start       omhoog