HOV tussen Huizen en Hilversum

Werkzaamheden in 2022

door Henk Koster

Medio 2022 zal de tunnel in de Oosterengweg in gebruik worden genomen en kan het autoverkeer hier weer on­gehinderd de spoorlijn kruisen. Er zal dan nog wel het een en ander moeten gebeuren voordat de vrije busbaan van de snelweg (A27) naar station Hilversum gereed is.

Dit deel van het fotoverslag begint op 1 januari 2022. Henk Koster schrijft hierover: "Het natuurgebied wordt heringericht en is al een tijd afgezet met bouwhekken. Maar op deze nieuwjaarsdag – overigens de warmste ooit gemeten – wordt hier niet gewerkt en zijn er wel mogelijkheden om bij deze locatie te komen. Je moet er alleen wel wat voor over hebben. Het heeft namelijk heel wat voeten in de aarde gehad. Letterlijk zelfs, want de natuurbrug, waarop ik sta om deze foto’s te maken, evenals de aanloop daar naartoe, is voorzien van een enorme laag verse, blubberige aarde..."

Meer over het HOV-projectHilversum, 1 januari 2022. Zicht op de nieuwe busbaan, die met een wijde boog naar links het spoor kruist via de nieuwe fly-over. Het laatste stuk van de busbaan loopt parallel aan de A27, voordat deze via het volgende viaduct aansluiting krijgt op deze snelweg. De A27 zelf is vanuit dit standpunt niet zichtbaar op de foto’s. De Koploper en SNG komen uit Amersfoort.


Hilversum, 1 januari 2022. Deze foto is ook gemaakt vanaf de natuurbrug, maar dan kijkend in de richting van Hilversum. We zien loc 1761 met een internationale trein voorbijkomen, op weg naar Berlijn. Links van het spoor loopt de busbaan. Op de strook zand zal een nieuwe weg aangelegd worden, die in de achtergrond naar rechts afbuigt en vervolgens uitkomt bij de nieuwe wijk Anna’s Hoeve. Aan beide kanten worden grondwallen opgeworpen, die bedoeld zijn om de dieren te beschermen tegen het verkeer. In de verte staat de 98 meter hoge toren van de Sint-Vituskerk, de hoogste neogotische kerktoren van Nederland, gebouwd in 1892. De architect is Pierre Cuypers. (Bron: Wikipedia).


Hilversum, 1 januari 2022. Een Koploper uit Amersfoort is op weg naar station Hilversum en verder. Dit treinstel heeft zojuist drie bruggen gepasseerd. Als eerste de brug waarover de A27 loopt, kort daarna de fly-over van de busbaan en vervolgens de natuurbrug.


Hilversum, 7 februari 2022. Inmiddels is ook het mobiele platform met de elektrische bouwkraan op het zuidelijke deel verwijderd. De rails zijn niet meer nodig en worden gedemonteerd. Ze worden door een mobiele kraan op een trailer getild.


Hilversum, 7 februari 2022. Nu de mobiele platforms aan beide zijden zijn verdwenen, heeft een verreiker alle ruimte om te manoeuvreren. Hier wordt de machine ingezet bij het storten van de wanden.


Hilversum, 11 februari 2022. De zuidelijke hellingbaan voor voetgangers en fietsers in aanbouw.


Hilversum, 11 februari 2022. Loc 186 445 van Lineas passeert het tunneldek met een goederentrein.


Hilversum, 11 en 23 februari 2022. Loc 1752 komt twee keer voorbij met een internationale trein richting Amersfoort.


Hilversum, 23 februari 2022. Terwijl de bekistingsplaten voor de bouw van de betonnen overbrugging van de busbaan worden aangebracht, rijdt loc 386 034 met een bijna lege containertrein voorbij.


Hilversum, 4 maart 2022. DB-loc 6455 passeert met een sleep platte wagens de werkzaamheden van de betonvlechters. Dit tunneldek wordt – net zoals het spoordek – voorzien van voorgespannen beton. Dat is een speciale toepassing van gewapend beton. Tussen het betonijzer zijn metalen buizen geplaatst, waar een bundel stalen spankabels in zijn geschoven. Na doorharding van het beton worden deze kabels voorgespannen, dat wil zeggen: onder trekkracht in het beton geplaatst. Hierdoor kan het beton een hogere belasting dragen. (Bron: Wikipedia).


Hilversum, 9 maart 2022. De bekisting van het tunneldek wordt volgestort met beton. Dit is tevens het dak van de fietsers- en voetgangerstunnel, waar de busbaan overheen komt te lopen. Het wordt – vanwege het voorspannen van het beton – nog niet direct tegen het spoordek aangebouwd, maar op een bepaalde afstand daarvan.Later worden beide brugdelen met elkaar verbonden door middel van staven betonijzer die in de schroefdraad van de bestaande bewapening worden gedraaid. Na het volstorten van deze tussenruimte vormen het bus- en spoordek zich één geheel.


Hilversum, 23 februari en 9 maart 2022. Hier wordt gewerkt aan de afscheiding tussen de toekomstige busbaan en het spoor. De kabels die voorlopig nog langs het spoor liggen worden later in een nieuwe definitieve leidinggoot geplaatst die langs de betonnen rand wordt aangelegd.


Hilversum, 4 maart 2022. Er moet nog veel werk verzet worden, voordat men met de afwerking van de bovenste tunnelwanden kan beginnen.


Hilversum, 23 maart 2022. Inmiddels is men al zover dat de bestaande toevoerwegen, die geruime tijd afgesloten waren, opnieuw kunnen worden ingericht en aangesloten op de nieuwe tunnel. Dit is de Oosterengweg. Tegen de gevel van winkelcentrum De Riebeeck Galerij hangt sinds kort een kunstwerk. Dit kunstwerk, zeer toepasselijk ‘De Mus’ genaamd, is gemaakt door Diederick Kraaijeveld. Dat is een internationaal befaamd kunstenaar, én Hilversummer. Het materiaal dat hij hiervoor heeft gebruikt, bestaat voor een groot deel uit oude planken die hij heeft gevonden in allerlei bouwcontainers in Hilversum. Ook heeft hij hout verwerkt dat gebruikt is bij de bouw van de tunnel.


Hilversum, 1 april 2022. De dag dat Sky Radio aankondigde om vanwege de sneeuwval, kerstmuziek uit te zenden. Volgens een woordvoerder ging het hierbij niet om een 1 aprilgrap.


Hilversum, 14 april 2022. De bovenste tunnel begint al aardig vorm te krijgen. Beide tunnelhelften voor het langzame verkeer zitten nu in de afwerkfase.


Hilversum, 19 april 2022. Zicht op de zuidkant van natuurbrug Anna’s Hoeve. Er wordt op dit moment nog steeds zand verplaatst voor de herinrichting van het natuurgebied. Inmiddels is deze brug ten prooi gevallen aan grafitti-‘artiesten’.


Hilversum, 19 april 2022. Een enigszins roestige railslijpmachine van Speno International, met RF 18 aan kop, rijdt onder de natuurbrug door, op weg naar Amersfoort.


Hilversum, 19 april 2022.VIRM 8655, een onbekende SNG en loc 1744 met een internationale trein, passeren een graafmachine die bovenop een grondwal staat om de schuine kanten af te werken.


Hilversum, 19 april 2022. Een containertrein rijdt langs, aangevoerd door Vectron 193 598.


Hilversum, 19 april 2022. Een Unimat stopmachine 08-475 4S van Structon Rail, voorzien van de slogan: “100 jaar en door!” Ik stel mij voor dat de spoorwegarbeiders van zo’n 100 jaar geleden graag zo’n machine tot hun beschikking hadden gehad, al konden ze toen natuurlijk niet voorzien hoe het spoorwegonderhoud 100 jaar later in z’n werk zou gaan.


Hilversum, 19 april 2022. Loc 1765 passeert de werkzaamheden aan het tunneldak, waar straks de busbaan overheen komt te lopen.


Hilversum, 26 april 2022. Loc 7143 van VolkerRail (ex NS 1743).


Hilversum, 26 april 2022. Traxx 189 091 van Deutsche Bahn rijdt met een keteltrein langs de busbaan in aanleg en passeert het distributiecentrum van Hunckemöller, waar treinreizigers door middel van een billboard worden geattendeerd op een bra party.


Op 14 mei 2022 werd afscheid genomen van de bijzondere spoorkruising bij Utrecht Blauwkapel. Dat gebeurde met een paar ritten met oude treinen van het Spoorwegmuseum. In een van de treinen zat webmaster Nico Spilt. Zie zijn filmverslag met een persoonlijk tintje. De treinen reden via Soest en Baarn naar Hilversum, waar kop gemaakt werd om vervolgens via Blauwkapel weer terug te keren naar het Spoorwegmuseum. Het was de laatste dag dat deze bijzondere spoorkruising overgestoken kon worden. Niet lang daarna zou het gesloopt worden. Voor de eerste twee afscheidsritten werd gebruik gemaakt van museumtreinstel 273, die gekoppeld was aan hondenkop 386. Hier rijden ze samen langs de busbaan, op weg naar het station. Bij de derde rit was de Kameel van de partij. Hier is ze zojuist met belangstellenden onder de fly-over van de busbaan door gereden.


Hilversum, 14 mei 2022. Vlak voor de plek waar Hondekop 386 rijdt, is inmiddels een spoorwegovergang aangelegd voor de HOV-bussen. Hulpdiensten mogen daar ook gebruik van maken.


Hilversum, 9 juni 2022. Het werk aan de herinrichting van de Oosterengweg is in volle gang.


Hilversum, 13 juni 2022. Asfalteringswerkzaamheden aan de voetgangers- en fietstunnel. Het rode asfalt wordt vanwege de geringe tunnelhoogte ter plaatse aangevoerd met kleine kiepwagentjes, die het warme materiaal in een asfalteringsmachine storten. Deze brengt een rode laag aan op het zwarte asfalt dat al eerder was aangebracht. Een kleine wals maakt er vervolgens een echt rijwielpad van.


Dag van de Bouw

Hilversum, 18 juni 2022. Tijdens de Dag van de Bouw kreeg iedereen in de buurt de gelegenheid om de tunnel van dichtbij te bekijken. Er waren medewerkers van BAM en ProRail aanwezig om toelichting te geven op alle technische vragen. De gemeente Hilversum vertelde meer over het nieuwe stationsplein en Transdev stond er met een nieuwe elektrische bus, als voorproefje van een volledig nieuwe elektrische busvloot die binnenkort door het Gooi gaat rijden.

Hilversum, 18 juni 2022. Onze Hilversumse reportageploeg: Henk Koster, Rienk Nauta en Ide Nauta.


Hilversum, 12 juli 2022. Voordat de tunnel wordt opengesteld, moet er een calamiteitenplan klaar liggen. Hier is de brandweer bezig de procedures te oefenen die gevolgd moeten worden in geval van een calamiteit. Daarbij gaat het onder andere om de veiligheid in de tunnel en de aanwezigheid van vluchtroutes.


Hilversum, 24 juli 2022. De nieuwe verlegde weg over Anna’s Hoeve is officiëel nog niet opengesteld voor het verkeer. Toch maken automobilisten en fietsers er al gebruik van.


Hilversum, 24 juli 2022. Loc 1829 van Railforce One met een keteltrein. Dit was vroeger de NS 1829 (1982-2009) en later de Locon 1829 (2009-2017). De route van de bus die naast de trein rijdt, is ook nog niet verlegd via deze nieuwe weg maar is hier waarschijnlijk terechtgekomen via een omleiding.


Hilversum, 24 juli 2022. De begroeiing langs de busbaan begint al aardig op te komen. De vangrail is ook al gedeeltelijk aangebracht.


Hilversum, 24 juli 2022. Loc 189 024 van Deutsche Bahn passeert solo en rijdt op dit moment precies tussen de fly-over van de busbaan en de brug van de A27.


Opening Alexiatunnel

Hilversum, 6 augustus 2022. Op deze dag werd de Alexiatunnel opengesteld voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Het was geen officiële opening, want die volgt pas aan het eind van dit jaar, als ook de busbaan klaar is. De naam Alexiatunnel is overigens al op 9 juli onthuld tijdens een open dag voor de buurtbewoners. Opmerkelijk detail: wettelijk gezien gaat het hier niet om een tunnel maar om een onderdoorgang. Een onderdoorgang heet voor de wet pas een tunnel als de lengte 250 meter of meer is. Dan worden er strengere eisen aan gesteld en zijn de kosten dus hoger. Hier is het gelukt om de lengte te beperken tot 249 meter. Eigenlijk zou de naam dus Alexia-onderdoorgang moeten zijn, maar dat klinkt niet lekker.


Hilversum, 7 en 9 augustus 2022. De overweg in de Mussenstraat is vanwege de opening van de tunnel niet meer nodig en wordt verwijderd. De neus van de SNG nadert de plek waar de tijdelijke overweg heeft gelegen.


Hilversum, 7-10 augustus 2022. Gelijk met de ontmanteling van de overweg aan de Mussenstraat werd ook een nieuwe overweg aangelegd in het spoor naar Utrecht. Dat was nodig omdat de busbaan dit spoor op deze plek gaat kruisen. De overweg wordt aangesloten op het gedeelte waarvan het tracé inmiddels al aangelegd is, maar nog niet geasfalteerd en afgewerkt. Als laatste werd de wegmarkering op dit nieuwe stuk van de busbaan aangebracht. De lijnentrekker moest halverwege de overweg voor de gesloten spoorbomen wachten, omdat de juiste werking van de overweginstallatie en de knipperlichten nog even moest worden getest.


Hilversum, 7 augustus 2022. Stopmachine 99 84 NL-BAM 9428704-3 staat gereed om ingezet te worden bij de spoorwegwerkzaamheden aan de beide overgangen. Tijdens de buitendienststelling werden treinpassagiers met bussen vervoerd. Een bijzonderheid daarbij was dat er vanwege de schaarste aan Nederlandse chauffeurs ook bussen uit Polen werden ingezet. Geen Oost-Europees materiaal, maar nieuwe Scania’s. Dat dan weer wel!


Toen en nu

Bij de inleiding van dit fotoverslag over de aanleg van de HOV werd de tapijtfabriek Veneta even aangestipt. De gebouwen stonden aan weerszijden van de Oosterengweg. Ze werden afgebroken om plaats te maken voor flatwoningen. Ter vergelijking: oude foto’s van de fabriek, vlak voor de sloop in 1979 en foto’s van de huidige situatie na de bouw van de Alexiatunnel.


Hilversum, 7 september 2022. Een ‘grader’ wordt ingezet voor het egaliseren van de onderlaag van de busbaan. De machine is uitgerust met een stalen blad tussen de voor- en achterwielen, waarmee via een uiterst precies besturingssysteem met laser en sensoren de onderlaag, bestaande uit menggranulaat – een mengsel van grind en gebroken puin – op de juiste dikte wordt afgeschraapt. Een trilwals zorgt vervolgens voor het verdichten van het granulaat.


Hilversum, 7 september 2022. Een keteltrein, getrokken door DB-loc 189 823, rijdt langs het pas geëgaliseerde gedeelte van de busbaan, dat hier gereed ligt om geasfalteerd te worden.


Hilversum, 29 september 2022. De asfalteringwerkzaamheden zijn voltooid. Loc 1751 van Train Charter Services is met leeg materieel van Green City Trip op weg van Bentheim naar de Watergraafsmeer.


Hilversum, 18 oktober 2022. Inmiddels is ook het gedeelte van de busbaan in de richting van het station afgebouwd.


Hilversum, 31 augustus 2022. Om de busbaan aan te sluiten op het busstation, moet deze drastisch worden aangepast. Het oude busstation is inmiddels verwijderd en er is een tijdelijk busstation aangelegd. Op de oude plek langs het NS-station wordt een nieuw busstation gerealiseerd dat ook geschikt is om de HOV-bussen te ontvangen die via de busbaan komen aanrijden. De busbaan loopt tussen de gebouwen door in de achtergrond van de foto.


Hilversum, 26 april 2014, 28 april 2022, 15 mei 2022. Vóór de aanleg van de HOV-busbaan zag het busstation er zo uit. De rode dieselbussen reden toen nog op de oude R-Net-route van lijn 320.


Hilversum, 9 oktober 2022. Halte van R-Net lijn 320 op het tijdelijke busstation.


Hilversum, oktober 2022. Het busstation wordt verbouwd in verband met de komst van de busbaan.


Hilversum, 18 oktober 2022. Het beton voor het busplateau bij het station wordt gestort.


Hilversum, 1 november 2022. Eindelijk is de busbaan over de gehele lengte af. Loc 203-1 ‘Tom’ van Volker Rail is solo onderweg vanuit de richting Amersfoort.


Hilversum, 1 november 2022. Loc 4401 passeert met een keteltrein de HOV-haltes van R-Net ter hoogte van ziekenhuis Tergooi MC. Dit is de voormalige NS 1606. (Rotterdam) Rail Feeding, de tegenwoordige eigenaar, heeft de loc ter gelegenheid van het behalen van de 40-jarige leeftijd vereerd met deze jubileumtekst: ‘40 jaar trouwe dienst’, die op beide zijkanten is aangebracht. Ook de jaartallen ‘1981-2021’ staan erbij vermeld, evenals de logo’s van NS en RF. De inzet van deze klassieker wordt dus uitermate gewaardeerd. En zo hoort het ook!


Hilversum, 7 december 2022. Bij de inleiding van dit HOV-project hebben we al kennisgemaakt met woning 33, die langs de spoorlijn Baarn-Hilversum staat. Hier zien we de woning tussen de portalen door, onder het viaduct met de A27.


Hilversum, 7 december 2022. De faunabrug in een mooi herfstzonnetje.


Hilversum, 7 december 2022. Een doorkijkje onder de faunabrug, in de richting van Hilversum.


Hilversum, 7 december 2022. Loc 1752 is onderweg met een internationale trein. In dit fotoverslag hebben we deze trein al vaker langs zien komen met dezelfde loc ervoor.


Hilversum, 9 december 2022. Op diverse plekken op de busbaan zijn speciale obstakelbeveiligers aangebracht aan de kop van de vangrail.


Hilversum, 9 december 2022. Voorbij de S-bocht ligt de brug waar de spoorbaan overstoken wordt.


Hilversum, 9 december 2022. Op het laatste stuk van de busbaan rijden de HOV-bussen praktisch parallel aan de A27. Bij het eerstvolgende kruispunt slaan ze rechtsaf, rijden onder het viaduct door en slaan vervolgens linksaf om via de A27 naar Huizen te rijden. Op de onderste foto rijdt een OV-bus van R-net lijn 320, op weg naar station Hilversum. Over twee dagen is dat verleden tijd. Dan gaat de nieuwe dienstregeling in. Op deze foto’s is de afslag te zien waar de bus vanaf dat moment gebruik van gaat maken om via de busbaan naar Hilversum te rijden.


Hilversum, 9 december 2022. Loc 1828 van Raiforce One met een autotrein. Dit is het zusje van loc 1829, die een stukje terug in dit fotoverslag, op praktisch dezelfde plek onderweg is met een keteltrein.


Meer over het HOV-project

Inleiding

Werkzaamheden in 2020

Werkzaamheden in 2021

Werkzaamheden in 2023

De Mussenstraat als melkkoe
vorige       start       omhoog