HOV tussen Huizen en Hilversum

Werkzaamheden in 2021

door Henk Koster

Mensen kijken soms vreemd op als ze mij zien struinen met een trap door het bos bij Anna’s Hoeve of in de buurt van de Oosterengweg. Dat is ook wel een maf gezicht natuurlijk, maar zonder die trap is het nauwelijks te doen om foto’s te maken van de HOV-werkzaamheden. Overal langs de spoorlijn staan hekken en langs de tunnel in aan­bouw staat een schutting van ruim 2,4 meter hoog. Er zijn wel kijkgaten van plexiglas gemaakt, maar daar kun je niet doorheen foto­graferen. Dus gebruik ik een trap van 5 treden, die precies in mijn auto past. Dat dat weleens wat hilariteit oplevert, neem ik maar op de koop toe... En verder maak ik dankbaar gebruik van een mooi fotostandpunt vanuit de tweede verdieping van een galerijflat in de buurt van de verdwenen overweg. De bewoners doen daar niet moeilijk over.

Meer over het HOV-projectHilversum, 3 november 2020. Tijdens het inboren van de cutter soil mix-wanden (CSM-wanden) zijn er op verschillende plaatsen in de tunnel ook scheidingswanden (compartimenteringschermen) aangebracht. Elk compartiment (bouwkuip) kan daardoor afzonderlijk en veilig afgegraven worden.


Hilversum, 4 november 2020. Hier is zo’n compartimenteringscherm niet meer nodig, het wordt er tussenuit gesloopt. De tunneldelen (door BAM 'moten' genoemd) kunnen nu naar elkaar toe worden gebouwd. In totaal bestaat de tunnel uit 12 moten. Dit wordt de zuidelijke tunnelingang.


Hilversum, 18 december 2020. Het zuidelijke deel van de tunnel in wording, nabij het winkelcentrum Riebeeck Galerij.


Hilversum, 23 februari 2021. De betonnen tunnelwanden zijn hier bijna gereed. Nu wordt de steiger opgebouwd, waarop de bekisting komt voor het storten van het tunneldak.


Hilversum, 23 november en 18 december 2020. Met behulp van een hijskraan worden stalen buizen (stempels) gelast tussen de tunnelwanden. Dit is aan de noordelijke kant.


Hilversum, 18 december 2020. In verband met de beperkte werkruimte aan weerszijden van de tunnel, heeft men een mobiel platform op rails over de tunnel heen gebouwd, waarop een hijskraan is geplaatst.


Hilversum, 26 maart 2021. Loc 7178 van VolkerRail, ex NS 1778, cryptisch omgenummerd.


Hilversum, 31 maart 2021. De bouwkuip is gevuld met water. De zandbodem in dit tunnelgedeelte is op de juiste diepte gebracht. Het zand is met persleidingen langs de spoorlijn getransporteerd naar de in aanbouw zijnde natuurbrug. Daar werd het zand gelost, het water gefilterd en via een retourleiding weer teruggepompt voor hergebruik. Deze werkwijze scheelt een heleboel vrachtwagens door de straten van Hilversum.


Hilversum, 31 maart 2021. De rode betonpomp is hier bezig onderwaterbeton te storten. Onderwaterbeton is beton waaraan een stof is toegevoegd, zodat het onder water niet wegvloeit. Duikers zien erop toe dat het proces goed verloopt. Omdat er in dit troebele grondwater nauwelijks iets te zien is, gebeurt dit voornamelijk op de tast. Na twee weken is het beton uitgehard en kan het water worden weggepompt. Later wordt de vloer verder afgewerkt met gewapend beton.


Hilversum, 31 maart 2021. Betonmixers rijden af en aan. Het storten is een continu proces dat niet onderbroken mag worden in verband met mogelijke scheurvorming in het beton gedurende het uithardingsproces. Op deze dag werd 800 ton beton gestort.


Hilversum, 31 maart 2021. Zicht op de werkzaamheden vanuit noordelijke richting.


Hilversum, 31 maart 2021. Een minigraafmachine – een Bobcat met rupsbanden – graaft het zand onder de stempels weg, waarna een Volvo-wiellader het zand oppakt, het achteruitrijdend meeneemt en het dumpt bij een CAT325F-graafmachine, die het vervolgens in een zandwagen schept. Daarna duikt de machine weer onder de stempels door voor een nieuwe hap zand. Op de achtergrond passeert een Vectron van de DB met een goederentrein.


Hilversum, 31 maart 2021. Terwijl er op de achtergrond onderwaterbeton wordt gestort, wordt er op de voorgrond, in een ander tunnelcompartiment, zand weggepompt via de rubberen slangen.


Hilversum, 31 maart 2021. Loc LTE 282 940 passeert de in aanbouw zijnde tunnel in de Oosterengweg. De trein is op weg van Tsjechië naar de Rotterdamse havens. De blauwe wagens, type Tams, worden gebruikt voor het transport van petroleumcokes.


Hilversum, 28 april 2021. Een graafmachine graaft een deel van het zand weg, voordat ook hier stempels worden geplaatst en dit gedeelte van de tunnel onder water wordt gezet. Het compartimenteringscherm, dat hier rechts zichtbaar is, schermt het erachter gelegen tunnelgedeelte af.


Hilversum, 28 april 2021. De betonwerkzaamheden aan het meest zuidelijke deel van de tunnel zijn gereed. De tunnelingang is al zichtbaar.


Hilversum, 28 april 2021. De tweede laag stempels is inmiddels aangebracht. Loc. 1752 passeert de werkzaamheden met een trein uit Duitsland.


Hilversum, 28 april 2021. Intussen is men ook in de richting van het station begonnen met het bouwrijp maken van de strook langs het spoor waar de busbaan moet komen. Hier zijn alle bomen en struiken inmiddels gerooid. De trein is zojuist vertrokken naar Amersfoort.


Hilversum, 5 mei 2021. Ook ten zuiden van de spoorlijn heeft men een mobiel platform op rails gebouwd, waar de hijskraan naartoe is verplaatst. Deze wordt hier nu ingezet bij het aansturen van de zuigslang.


Hilversum, 5 mei 2021. Links in beeld hangt een slangenhaspel aan de takels van de kraan, waarmee het zand van de bodem van de tunnel afgezogen wordt naar de natuurbrug. Rechtsboven wordt het retourwater teruggepompt.


Hilversum, 12 en 17 mei 2021. In persberichten werd aangekondigd dat het zand verwijderd zou worden door middel van pompen, maar op deze plek heeft men er kennelijk voor gekozen om het zand op de conventionele manier, namelijk met machines af te graven en af te voeren met zandtrucks.


Hilversum, 17 mei 2021. Opeens duikt er vanuit het niets iets bijzonders op. Dit zou een betere foto geworden zijn, als ik niet te vroeg had afgedrukt, maar nog even gewacht had tot de loc zo’n metertje of drie, vier verder zou zijn. Maar ja, fotograferen is wel vaker een gevecht tegen windmolentjes...


Hilversum, 12 mei, 4 juni en 18 juni 2021. Internationale treinen met de locs 1761, 1745 en 1739. Een serie foto's met een hoog 1700-gehalte, zolang het nog kan...


Hilversum, 25 mei 2021. De noordelijke ingang van de tunnelbuis. Hier wordt de laatste hand gelegd aan de zojuist gestorte betonvloer.


Hilversum, 25 mei en 18 juni 2021. Een tijdelijke tussenwand scheidt de tunnelcompartimenten van elkaar. Terwijl het linker compartiment nog gevuld is met water, is men in het ernaast gelegen deel al bezig met de voorbereidingen voor het storten van de vloeren en wanden. Voor de nodige hijsklussen, die hiermee gepaard gaan, is op het mobiele platform een bouwkraan geplaatst.


Hilversum, 18 juni 2021. De bouwkraan in actie bij de montage van de bekisting die nodig is voor het storten van de wanden.


Hilversum, 8 juli 2021. Op deze foto is het goed te zien dat de tunnelbouw in fasen verloopt. De vloeren en wanden worden deel voor deel gestort. Rubberen profielen zorgen voor afdichting tussen de afzonderlijke tunneldelen. Deze flexibele verbinding dient als dilatatievoeg, waardoor uitzetting en krimp van het materiaal opgevangen word. Hierdoor ontstaan er geen scheuren in de tunnelwanden.


Hilversum, 8 juli 2021. Inmiddels is de rupskraan op het zuidelijke mobiele platform ook vervangen door een bouwkraan. Dit is een doorkijkje, gemaakt via een patrijspoort van een van de twee zeecontainers, die daar zijn neergezet om voetgangers en langzaam verkeer een veilige en ongehinderde overtocht te bieden tijdens de werkzaamheden. Je kan door zo’n patrijspoort heen kijken, maar dan heb je daar wel een trapje bij nodig. Deze openingen in de containerwand zijn namelijk boven ooghoogte aangebracht.


Hilversum, 4 juni 2021. Loc "Danique" van Structon Rail nadert Natuurbrug Anna’s Hoeve, op weg naar Amersfoort.


Hilversum, 29 juli 2021. Dezelfde loc anderhalve maand later, nu met meetvoertuig "Sentinel" van Eurailscout aan de haak.


Hilversum, 29 juli 2021. In de aanloop naar het diepste gedeelte van de tunnel – in de richting van het spoordek – wordt een begin gemaakt met het opbouwen van de wanden.


Hilversum, 8 en 29 juli 2021. Nu het aangrenzende compartiment op de juiste diepte is afgegraven, wordt de tijdelijke tussenwand afgebroken, zodat het volgende tunneldeel hierop aangesloten kan worden.


Hilversum, 29 juli 2021. SNG-stellen, nog met blauwe koppen. Nu al bijna een zeldzaamheid. Binnenkort zijn ze allemaal geel.


Hilversum, 4 augustus 2021. De noordelijke tunnelingang in aanbouw.


Hilversum, 4 augustus 2021. Het diepste gedeelte van de tunnel. Een stalen stempelconstructie onder het spoordek zorgt voor tegendruk op de CSM-wanden, waardoor deze niet kunnen instorten.


Hilversum, 2 september 2021. De wanden op dit deel van de tunnel zijn gereed. Hier is men bezig met het vlechten van het betonstaal voor het dak van de snelverkeerbuis. Later wordt hier de tunnelbuis voor langzaam verkeer bovenop gebouwd.


Hilversum, 2 september 2021. Aan de zuidkant van het spoordek is men intussen al ver gevorderd met de voorbereidende werkzaamheden aan de tunnelvloeren en -wanden.


Hilversum, 4 augustus 2021. In het afgelopen voorjaar werden alle struiken en bomen gekapt langs dit gedeelte van het spoor. Nu, vier maanden later, wordt op deze plek gestart met het afgraven van het zand tot het niveau van de spoorbaan.


Hilversum, 2 september 2021. Iets verderop, in richting van de spoordriehoek. De SLT op de achtergrond is op weg van het station naar Utrecht.


Hilversum, 2 september 2021. Een internationale trein, getrokken door loc 1765, passeert een shovel die aan het werk is op het afgegraven deel waar de busbaan moet komen.


Hilversum, 2 september 2021. Loc 1837 met een keteltrein richting Amersfoort.


Hilversum, 3 september 2021. Dezelfde loc met een keteltrein, in de bocht van de spoordriehoek, een dag later.


Bij dit project zijn diverse betonpompen ingezet, van klein tot groot. Dit zijn de meest gebruikte:

Hilversum, 3 september 2021. Betonpomp M42/5. De maximale capaciteit is 150 m3 per uur. De giek bestaat uit 5 delen. De reikhoogte is 42 meter, de reikwijdte bedraagt 38 meter.

Hilversum, 4 oktober 2021. Betonpomp M52/5. De maximale capaciteit is 200 m3 per uur. De giek bestaat ook uit vijf delen. De reikhoogte is 52 meter, terwijl de reikwijdte 48 meter bedraagt.


Hilversum, 7 oktober 2021. Op de CSM-wanden die na het uitgraven tevoorschijn zijn gekomen worden isolerende platen aangebracht. Een internationale trein rijdt – vanwege de werkzaamheden – met een matige snelheid voorbij.


Hilversum, 7 oktober 2021. Intussen wordt aan de overzijde van het spoor, een gedeelte van de tijdelijke stalen constructie die onder het spoordek was gebouwd, weer afgebroken en in onderdelen door een mobiele kraan opgetakeld.


Hilversum, 7 oktober 2021. Op het dak van de snelverkeer buis, is men – vlak onder het mobiele platform – bezig de bekisting voor het storten van de tunnelbuis voor het langzaam verkeer aan te brengen.


Hilversum, 7 oktober 2021. Precies op de scheidslijn tussen de bestaande weg en de afgraving voor de busbaan, worden damwanden ingedrukt.


Hilversum, 17 oktober 2021. De eerste fase van de nieuwe inrichting van de gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg wordt ingeluid door grootschalige bomenkap langs het spoor, nodig voor het omleggen van de weg over Anna’s Hoeve. In totaal wordt daarvoor 6,5 hectare aan bomen gekapt. De nieuwe natuurbrug maakt deel uit van De Groene Schakel, die de natuurgebieden in Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar verbindt.


Hilversum, 18 november en 8 december 2021. Deze rechthoekige doos, die bovenop het dak van de onderste tunnelbuis wordt gebouwd, is de bekisting voor het storten van de (schuine) wanden van de zuidelijke hellingbaan voor voetgangers en fietsers.


Hilversum, 18 november 2021. Betonstaal wordt aangevoerd met de elektrische kraan die op het mobiele platform staat.


Hilversum, 18 november 2021. De betonwerkzaamheden aan de noordelijke tunnelbuis zijn nu zover gevorderd dat de stempels, die nodig waren om de CSM-wanden op hun plaats te houden, overbodig zijn geworden. Deze stalen buizen zijn inmiddels verwijderd, waardoor er ruimte is ontstaan voor de bouw van de wanden van de hellingbaan voor voetgangers en fietsers. Loc 189 099 van Deutsche Bahn passeert met een keteltrein.


Hilversum, 8 december 2021. Het mobiele platform met de bouwkraan heeft zijn diensten bewezen en is verwijderd. De giek van de betonpomp wijst in de richting van de uitsparing in de tunnel. Hier wordt het trappenhuis van de voetgangersingang ter hoogte van de Mussenstraat gebouwd.


Hilversum, 21 december 2021. De koppen van de stalen balken waar de rails op hebben gerust, worden ingekort. Wat overblijft verdwijnt daarna onzichtbaar onder de grond.


Hilversum, 21 december 2021. Intussen is men ook langs de spoorbaan in de omgeving van het station gestart met de aanleg van de busbaan. Een SLT rijdt voorbij, richting Utrecht.


Hilversum, 22 december 2021. Het storten van beton voor het laatste deel van de tunnelbuis ten behoeve van het snelverkeer. Dit is het sluitstuk, het tussendek dat onder het spoordek doorloopt en een brede uitloop heeft aan beide kanten van het spoor. Het vriest een paar graden. Tot laat in de avond wordt er doorgewerkt om dit tunneldeel, tevens het dak van de onderste tunnelbuis, af te krijgen. Het is vlak voor de feestdagen en men wilde deze klus voor de kerstvakantie geklaard hebben. Men loopt namelijk een paar maanden achter op de planning.

Lees verder


Meer over het HOV-project

Inleiding

Werkzaamheden in 2020

Werkzaamheden in 2022

Werkzaamheden in 2023

De Mussenstraat als melkkoe
vorige       start       omhoog