Geluidoverlast

Waar treinen rijden is geluid. Soms veel geluid, en daar probeert men dan wat aan te doen. Maar er wordt ook weleens te ver gegaan, met kilometerslange geluidschermen. Geluidoverlast verandert dan in visuele overlast.

Geluidoverlast is ook tegen te gaan met treinen op luchtbanden.Spoorstaafsmeerinstallatie

 

Sittard, 19 oktober 2006. Spoorstaafsmeerinstallatie van het merk RPH: Rail Partner Holland, www.railpartnerholland.com. Via een pomp wordt om de zoveel tijd een smeermiddel tegen de spoorstaven gespoten, dat zich via de wielflensen van passerende treinen verspreidt. De bedoeling is het tegengaan van slijtage van wielen en rails, en het verminderen van geluidoverlast in scherpe bogen en wisselstraten. Met deze installatie worden beide spoorstaven behandeld, maar er zijn ook installaties waarmee alleen de buitenste spoorstaaf in een boog wordt ingesmeerd, zoals op de volgende foto's.

 

Hilversum, 21 juli 2007. Spoorstaafsmeerinstallatie aan het begin van een bochtige wisselstraat. Foto's Rienk Nauta. (Het kastje op het perron heeft er niets mee te maken: dat was bestemd voor het opbergen van lastgevingen.)


Spoorstaafconditioneringssysteem

Utrecht Centraal, 24 maart 2010. Kastje van een spoorstaafconditioneringssysteem, een woord dat niet eens op het Scrabblebord past. Dit is natuurlijk hetzelfde als een spoorstaafsmeerinstallatie, alleen klinkt het net even wat sjieker.


 

Bij de haven van Montreal, 26 september 2006. Spoorstaafsmeerinstallatie van het merk Portec Rail, www.portecrail.com. Het smeermiddel wordt bij dit systeem bovenop de rails aangebracht. Het systeem treedt in werking wanneer er een trein passeert. Het systeem kan zo worden ingesteld, dat het alleen werkt bij treinen die in een bepaalde richting rijden. Deze installatie kan ook worden geleverd met zonnepaneel, handig voor op afgelegen plekken. Foto's Govert Schipperheijn.


Baarn, 4 oktober 2008. Aanbrengen van geluiddempers. Foto Henk Koster.


Haltingen, zomer 2008. Ook in Duitsland is niet iedereen gecharmeerd van geluidschermen: "Lärmschutzwand nein danke!" Mensen gaan langs een spoorlijn wonen die er al 150 jaar ligt, en gaan daarna klagen over het lawaai. Of ze vinden het juist leuk om langs een spoorlijn te wonen, maar krijgen dan ongevraagd een scherm in hun tuin. Foto Hans Froeling. Locatie van dit bord op Google Maps.Onterecht tyfoongebruik

Wat op een auto een claxon heet, heet op een trein een tyfoon (oude spelling typhoon). De machinist kan hiermee bij dreigend gevaar een geluidsignaal geven. Nederlandse treinen hebben altijd twee tyfoons: een met een hoog en een met een laag geluid. Met een voet­pedaal kan de machinist een van deze tyfoons gebruiken, of beide tyfoons afwisselend. Hoe dieper hij het pedaal intrapt, hoe harder de tyfoon klinkt. Moderne loco­motieven hebben behalve de tyfoon vaak ook een autotoetertje. Er zijn plaatsen waar een machinist verplicht is om te tyfoneren: deze worden aangegeven met een fluitbord.

Verzoek aan machinisten, uit een interne brief van NSR, augustus 2011.
Dit is dus niet de bedoeling. En dit liever ook niet.

Getoeter bij Blokpost Bunnik, op 24 en 27 juni 2010. De Heimwee-Express, gereden door DE3 114, heeft problemen met de tyfoon, zodat twee vuvuzela-spelers in actie moeten komen. De laatste opname is gemaakt bij Vechten.Op 7 augustus 2023 kwam een lege kolentrein door Bunnik. Een bescheiden toetertje bij het passeren van de blokpost leek wel gepast.


De wettelijke voorkeursgrenswaarde

Uit een brief van ProRail, van 1 november 2006, gericht aan de omwonenden van station Hilversum. Mijn zus woont naast het spoor en heeft deze brief dus ook gekregen. Volgens ons wordt in deze brief op een zeer ingewikkelde manier gezegd dat ProRail niets aan de herrie zal doen. Want als de wettelijke voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dan stellen we gewoon een hogere waarde voor de geluidsbelasting voor. Dus.


Is er geen norm voor? Dan bestaat het probleem niet!

Gooi- & Eemlander, 2 november 2011. Slecht nieuws voor mijn zus, die in deze tijd vlak naast het spoor woonde. Aan snerpende treinen is kennelijk weinig te doen.


Gooi- en Eemlander, 17 maart 2012. ProRail doet opnieuw een poging om de geluidoverlast bij station Hilversum te bestrijden.


Minigeluidschermen in Hilversum

Hilversum, 19 oktober 2017. Hoewel treinen steeds minder lawaai maken (stoomtreinen zijn afgeschaft, het kedeng-kedeng is bijna overal verdwenen), verschijnen er steeds meer geluidschermen langs het spoor. Treinreizigers zien niets meer van de omgeving, en mensen die bij het spoor wonen zitten meestal ook niet op een hoge muur voor hun neus te wachten. Aan treinverkeer wen je trouwens, in tegenstelling tot het geluid van een autoweg. Leve de nanny state. Even dachten de inwoners van Hilversum dat er een nieuwe halte werd aangelegd bij de Oosterengweg. Maar wat perron­wanden lijken te zijn, zijn in werkelijkheid minigeluidschermen. Dat ziet er al weer heel anders uit dan een scherm van vier meter. Het gaat hier om een proef van ProRail. Bij de overweg zelf zit er natuurlijk een onderbreking in de schermen, maar dat is tijdelijk: deze overweg wordt vervangen door een tunnel. Foto's Henk Koster.


Zie ook:
vorige       start       omhoog