Copyright & disclaimer

www.nicospilt.com, www.nicospilt.nl, www.langsderails.nl

Foto's op deze site waar geen naam of bron bij staat, zijn gemaakt door mij: Nico Spilt. Zonder mijn toestemming mogen foto's niet worden gebruikt op andere sites. Dus ook niet op sociale media zoals Facebook of Pinterest.
Vrije toegang

Deze site is gratis en onbeperkt te bekijken. Er is geen enkele bescherming ingebouwd tegen het kopiŽren van foto's en teksten. Maar dat betekent niet dat foto's en teksten zomaar gebruikt mogen worden op andere sites. Ik doe daar nooit moeilijk over, maar het moet natuurlijk wel even gevraagd worden.

Disclaimer

Bij het verzamelen van informatie en het schrijven van teksten betracht ik de grootst mogelijke zorgvuldig­heid. Mochten er toch fouten of onduidelijk­heden zijn, dan hou ik me aanbevolen voor opmerkingen.

Ik neem geen verantwoordelijkheid op mij voor de gevolgen van onjuiste informatie op deze site, in het bijzonder niet als het gaat om aankondigingen van ritten en evenementen.

Fotogebruik

Voor gebruik van foto's in commerciŽle publicaties vraag ik een vergoeding. Ook gelden daarbij altijd de volgende voorwaarden: vermelding van mijn naam en een gratis presentexemplaar. Bij geconstateerd on­gevraagd gebruik wordt minimaal 100 euro per foto in rekening gebracht. Overigens blijven alle rechten te allen tijde bij mij berusten.

Materiaal van derden

Ik krijg regelmatig foto's en ander materiaal toe­gezonden. Tenzij anders aangegeven, ga ik ervan uit dat ik dit materiaal kan gebruiken en dat de rechten op dit materiaal berusten bij degene die het inzendt. In geval van twijfel probeer ik dit te controleren. Mocht ik onverhoopt toch rechten van anderen schenden, dan hoor ik dat graag, zodat ik het betreffende materiaal kan ver­wijderen dan wel alsnog voor de juiste bron­vermelding kan zorgen.

Op mijn site staan veel links naar andere websites. Ik ben op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of juiste werking van deze sites.

Gevaarlijke situaties

Op mijn site staan gemanipuleerde foto's die gevaarlijke of ongebruikelijke situaties verbeelden. Laat je hierdoor niet in de verleiding brengen om risico's te nemen. Treinen kunnen niet uitwijken en ze kunnen niet snel remmen. Breng jezelf of anderen nooit in gevaar. Zorg ervoor dat je machinisten niet aan het schrikken maakt. Laat duidelijk zien dat je een foto­graaf of filmer bent.

Overnemen van teksten, bijvoorbeeld op Wikipedia
Alle teksten © Nico Spilt, tenzij anders vermeld. Hierbij verleen ik toestemming tot het kopiŽren, verspreiden en/of wijzigen van mijn teksten op deze website onder de bepalingen van de GNU Free Documentation License.Zie ook:
vorige       start       omhoog