Digitaal erfgoed

Archivering van "Langs de rails" door Koninklijke Bibliotheek.
"Langs de rails" bestaat sinds 2002 en wordt bijna dagelijks bijgewerkt en uitgebreid. Maar er zal een moment komen waarop ik dat niet meer kan doen. Wat gebeurt er dan met deze website? Ik had al wat maatregelen genomen, maar een leuk bericht kreeg ik in 2016 van de Koninklijke Bibliotheek. Samengevat: van mijn website worden regelmatig kopieŽn gemaakt. Die zullen te raadplegen zijn in de KB en later mogelijk ook via internet.

Bericht van de Koninklijke Bibliotheek

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website (www.langsderails.nl) archiveren en voor de lange termijn bewaren. (...)

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 23 december 2016. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is. (...)

Meer informatie

Lees meer over webarchivering door het KB op www.kb.nl/...

Een soortgelijk initiatief is de Internet Archive Wayback Machine: www.archive.org/...Zie ook:
vorige       start       omhoog