Brieven aan de krant: spoorvraagstukken

Ik heb geen hekel aan autorijden. Het is wel duur en slecht voor het milieu, dus als het even kan reis ik met het openbaar vervoer. Een bezwaar van de auto is ook, dat je na aankomst op de plaats van bestemming opeens een gevaarte van meer dan 1000 kilo moet zien kwijt te raken. Met de trein heb je dat niet. De trein heeft natuurlijk ook nadelen. Daarover gaan de brieven die ik zo nu en dan naar de krant stuur.

Zie ook mijn brieven over andere maatschappelijke vraagstukken."Hulde aan NS, dat ze zelfs stoptreinen laat rijden." NRC Handelsblad, 15 juni 1991. Vanwege auteursrecht heb ik de foto die bij mijn brief stond afgeplakt.


06-nummer

Wie 06-9292 belt, het nummer van Openbaar Vervoer Reisinformatie, betaalt 50 cent per minuut. Zelfs als je moet wachten tot je aan de beurt bent, tikt de meter door. Dat is een kwalijke misstand. Het is op zich dan ook terecht dat Frénk van der Linden deze kwestie aan de kaak stelt (NRC Handelsblad, 27 november). Zijn onderzoek heeft hij echter op een weinig intelligente manier uitgevoerd. Steeds als hij te horen kreeg dat hij niet direct kon worden geholpen, gooide hij de hoorn erop. Na dertig pogingen was hij vijftien gulden kwijt, maar had hij nog steeds zijn reisinformatie niet.

Voor dat bedrag kun je ook dertig minuten aan de lijn blijven hangen. Ik heb het idee dat dat ruim genoeg is om aan de beurt te komen. Het zou interessant zijn om te weten wat de gemiddelde wachttijd is tijdens de spitsuren bij 06-9292. Het is jammer dat Van der Linden zo woedend was dat hij dit niet heeft uitgezocht. Nu kennen we nog steeds de ware omvang van het schandaal niet. Zelf behelp ik me overigens met een spoorboekje van 9,75 gulden, zo nodig aangevuld met een telefoontje naar een lokale vervoersonderneming.

Nico Spilt, Bilthoven. Brief in NRC Handelsblad, 30 november 1995.


Invaliden

Er stond pas een brief in de krant van iemand die zich ergert aan bejaarden die tijdens de spitsuren boodschappen doen. Ik wil niet discrimineren, maar weet u waar ik een hekel aan heb? Aan invaliden die denken dat zij verplicht zijn om hun auto op een invalidenparkeerplaats te zetten. Op het station in mijn woonplaats zijn er bijvoorbeeld twee van die parkeerplaatsen. Het gebeurt nog weleens dat die ‘s ochtends vroeg al bezet zijn, terwijl er nog meer dan genoeg gewone parkeerplaatsen vrij zijn. In de loop van de dag raakt het parkeerterrein snel vol. Gevolg: een invalide die ‘s middags met de trein meewil, moet honderden meters afleggen van zijn auto tot aan het station. Ik zou zeggen: hou invalidenparkeerplaatsen zo lang mogelijk leeg. Een volgende keer zal ik aandacht besteden aan het onderwerp “stilstaan op roltrappen”.

BILTHOVEN, Nico Spilt

Deze brief stond op 26 juli 1997 in de Volkskrant. Het knipsel zit ergens in een doos.

Zie ook het thema over de Canta LX.
Zie ook Door rood rijden


Zaterdag 16 juni 2007: opening Betuweroute

De majesteit heeft op 16 juni bij Barendrecht de Betuweroute geopend. Wij, van Langs de Rails, hebben geen uitnodiging ontvangen. We were not amused. Ons team zal het moeten doen met de op dvd opgenomen tv-uitzending.

De machinisten die op de Betuweroute gaan rijden moeten een speciaal examen afleggen. Tot nog toe zijn ze daar massaal voor gezakt. Verder is de veiligheid op deze spoorlijn in het geding. Vanwege de vele geluidschermen kunnen hulpverleners er moeilijk bij komen als er een calamiteit is gebeurd. Vanwege deze schermen zijn ook de oranje stickers op wagens met gevaarlijke stoffen niet goed zichtbaar. En verder houdt de Betuweroute bij de Duitse grens plotseling op. We gaan van deze lijn nog een hoop plezier hebben!

De Betuweroute wordt in de pers met grote hardnekkigheid Betuwelijn genoemd. Zelfs NRC Handelsblad, die er op de dag van de opening een sjiek commentaar aan wijdde, weet na 16 jaar research het verschil nog niet. De Betuwelijn (Geldermalsen-Kesteren-Elst) is in 1882 geopend. Dit traject wordt ook wel de oostelijke Betuwelijn genoemd. De westelijke Betuwelijn, die dus eigenlijk helemaal niet in de Betuwe ligt, is de lijn van Geldermalsen naar Dordrecht.

NRC Handelsblad: half Nederland doet het fout, daarom wij ook

Ik heb hierover een email gestuurd naar de redactie van NRC Handelsblad. Een week later, op 23 juni, stond de reactie van de hoofdredactie in de krant. Die komt er kort gezegd op neer dat als half Nederland het fout doet, er geen reden voor NRC Handelsblad is om het niet ook fout te doen.


Brief in VPRO-gids 25, 21-27 juni 2008. Zie ook het thema Spoorkaarten.


Wat is de beste plek om te zitten bij een treinongeluk? Artikel in NRC Next van 21 mei 2012 waarin ook trainwatcher Nico Spilt wordt geciteerd. Journalist Jisha Visser had mij om informatie gevraagd over de veiligheid van treinreizen.De eerste klas afschaffen?

Brief in NRC Handelsblad, 13 juni 2017.

Vroeger stuurde ik weleens brieven naar de krant. Sinds ik me via mijn eigen website tot de wereld richt doe ik dat nog maar zelden. Toch kon ik het niet laten toen in NRC Handelsblad iemand de ruimte kreeg om te pleiten voor het afschaffen van de eerste klas in treinen. Een paar dagen later verschenen er de voorspelbare instemmende reacties op dit voorstel. Plus mijn reactie, waarin ik uitleg dat er kennelijk een markt is voor duurdere treinkaartjes. Daar is weinig aan te doen. Zelfs verhuizen naar een communistisch land als China helpt niet, zoals ik hier uitleg.

Spoorboekloos rijden

Brief in NRC Handelsblad, 25 oktober 2017, waarin ik een misverstand over spoorboekloos rijden uit de weg help.Zie ook:
vorige       start       omhoog