Ombouw Hilversum (deel 11)

door Edward Bary


Stand van zaken in maart 2007

Financiering kap derde perron rond

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft geld gereserveerd vanuit het BOR RegioNet-budget voor de bouw van een overkapping op het nieuwe perron. ProRail heeft een ontwerp laten maken, waarover nog overleg is met de gemeente Hilversum en de commissie Welstand. Voor ProRail betekent het aanleggen van de overkapping een uitbreiding van de opdracht. Voorheen was namelijk onduidelijk of er behalve voor de bouw van het perron en de capaciteitsuitbreiding ook geld vrijgemaakt kon worden voor een overkapping. Het is de verwachting dat de overkapping nog niet klaar is als het perron in december 2007 in gebruik wordt genomen, maar pas in het voorjaar van 2008.

De overkapping voor het nieuwe perron zal van heel ander materiaal gemaakt worden dan de kap van het tweede perron (zie Hilversum in vroeger tijden, deel 4). Gietijzer wordt bijna niet meer gemaakt en is veel te kostbaar. Tegenwoordig is roestvrij staal het meest gangbare materiaal voor dit soort constructies.

Sloop wanden fietskelder

Het gat is er! In de linkerkant van de fietskelder, het achterste gedeelte waar nu geen fietsen meer geparkeerd staan, is een gat gemaakt naar het tweede tunneldek toe. Het is nog maar een fractie van de totale breedte van de tunnel, maar het is voor de werklieden een stuk makkelijker geworden. Zij hoeven niet meer voortdurend om het station heen te lopen. Met een houten trap kunnen ze zo van de bouwput aan het Oosterspoorplein de fietskelder binnenlopen. Twee grote houten deuren sluiten het gat af als het niet gebruikt wordt. Pas over een paar maanden wordt het gat vergroot zodat de uiteindelijke verbinding van oost naar west een feit is. Momenteel is er veel onzichtbaar werk gaande. Het publiek merkt er niets van want het meeste gebeurt onder de grond. In de kelder is een aantal opslagruimtes waarvan de wanden nu gesloopt worden. Aan de Stationspleinkant wordt het zand onder het station weg gegraven. Verder worden er voorbereidende werkzaamheden verricht om de boog in de stationshal te stutten. Trekbalken van beton en ijzer zijn gemaakt en inmiddels onder de bogen geplaatst. Ook hier zal het publiek niets van merken.

Commissaris van de Koningin bezocht stationsgebied

Op 9 maart bracht de Commissaris van de Koningin van Noord Holland, de heer H.C.J.L. Borghouts een bezoek aan het stationsgebied in Hilversum. Het was n van de drie projecten die de Commissaris als ambtsbezoek aandeed. Met de Mediabus reed hij Hilversum rond. Onderweg kreeg hij virtuele beelden te zien van het nieuwe station en hoe de reizigers straks door de tunnel kunnen fietsen en lopen en in het station en op de perrons kunnen komen. De heer Borghouts werd ook in de bouwput rondgeleid. Uiteraard mt veiligheidshelm en werkschoenen!

Zevende buitendienststelling, 24 en 25 maart 2007

Algemeen

De zevende buitendienststelling ten behoeve van de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel in Hilversum vond plaats in het weekend van 24/25 maart. Dit hield in dat er op zondag 25 maart geen treinverkeer was tussen Hilversum en Naarden-Bussum en dat het autoverkeer en fietsers en voetgangers de kleine spoorwegovergang (ahob km 28.025) niet konden gebruiken. De grote spoorwegovergang (km 28.260) bleef wl beschikbaar en de spoorbomen konden vrijwel de hele dag in de geopende stand blijven staan. Op deze koopzondag in het Hilversumse centrum geen verkeerde maatregel! Zo’n buitendienststelling zal de komende maanden vaker voorkomen.

Hilversum, 25 maart 2007. Foto's Rienk Nauta.
 


Tussen Hilversum en Amersfoort (vertrek van spoor 903 ieder uur om .08 en .38) en tussen Hilversum en Utrecht (vertrek van spoor 902 ieder uur om .14 en .44) pendelden stoptreinen. Deze treinen keerden hier op genoemde sporen, waartoe tijdelijke stootjukken waren geplaatst. Spoor 901 (1e perron) en 904 waren buiten dienst.

Deze buitendienststelling liep van zondag 25 maart 01.20 uur tot maandag 26 maart 04.40 uur. Er werd, zoals steeds gebruikelijk, gewerkt volgens een zogenaamde werkplekbeveiligingsinstructie (wbi). Zo’n instructie bevat onder meer afspraken tussen de treindienstleider (op de post in Amersfoort) en de algemeen leider van de werkzaamheden (alw) voor het veilig werken.

ProRail voerde dit weekend hoofdzakelijk werkzaamheden aan de bovenleidingen uit, wat nauwelijks hinder voor omwonenden veroorzaakte. Ook wordt gestaag gewerkt aan de toe leidende op- en afritten (hellingbanen) van de fiets-en voetgangerstunnel onder het station Hilversum.

Hilversum, 25 maart 2007. Werkzaamheden aan de bovenleiding. De bovenste foto is gemaakt op 17 november 2006 en toont het oude bovenleidingportaal bij de kleine spoorbomen, dat op 25 maart 2007 is gesloopt. Foto's Henk Koster.
 

Gevolgen voor het verkeer

De kleine spoorwegovergang was op zondag voor het verkeer afgesloten; zie Algemeen. De werkzaamheden hadden geen gevolgen voor de looproutes op het station.

Gevolgen voor de treindienst

Op zondag 25 maart reden er geen Intercitytreinen tussen Amsterdam Centraal en Amersfoort en tussen Schiphol en Amersfoort. Tussen Hilversum en Naarden-Bussum reden bussen in plaats van treinen.

Reizigers die op zondag 25 maart via deze routes wilden reizen, moesten rekening houden met extra overstappen en een langere reisduur van ongeveer een half uur. De treinen uit Utrecht en Amersfoort keerden op respectievelijk de sporen 902 en 903; zie Algemeen.

De goederentreindienst (op de route Amersfoort – Gooilijn – Weesp – Zuidtak Amsterdam – Breukelen naar Rotterdam/Kijfhoek) en de internationale treinen (op de route Amsterdam – Berlijn) werden omgeleid, c.q. ingekort ofwel werden via andere verbindingen (via Duisburg) alternatieven geboden.

Omdat ook op andere routes dit weekend veel werkzaamheden plaatsvonden met uitval van treinverkeer was de landelijke (en ook internationale) treindienst behoorlijk aangepast.

Samenvatting van de werkzaamheden (stap 35-3, week 12)

In deze bouwstap (en in voorafgaande voorbereidende werknachten) zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • nieuwe bovenleidingbalken tussen de overweg Hoge Larenseweg en de overweg Stationsweg geplaatst;
 • overnemen oude bovenleidingdraad op nieuwe bovenleidingbalken;
 • verwijderen van oude portalen en masten;
 • plaatsen stootjukken t.b.v. tijdelijk kop maken (= keren) van treinen op spoor 902 en 903;
 • slijpen wissel 19;
 • naonderhoud sporen 901 en 902 t.h.v. tunneldek;
 • plaatsen hekwerken;
 • onderhoud wissels.

Emplacementwijziging

De sporenlay-out krijgt langzaamaan zijn definitieve vorm; nadat eerst wissel 5 (weekend 23/24 september 2006) was verplaatst, kwam er ruimte vrij om een nieuw, linksleidend wissel 19 aan te leggen (weekend 27/28 januari 2007) in het afkomende spoor uit Bussum. Het huidige eilandperron zal tweezijdig gebruikt (kunnen) worden voor alle treinen richting Amersfoort. Het nieuwe derde eilandperron zal tweezijdig gebruikt worden voor alle treinen in noordelijke richting. Wissel 7 zal nog opgebroken worden.

Onderstaande schets geeft de huidige sporensituatie ten tijde van de ombouw. De nieuwe situatie moet gaan voldoen aan de nieuwe eisen m.b.t. de toegelaten snelheden en toekomstig spoorgebruik.

Geraadpleegde bronnen en personen

 • Baanvaktekeningen en wegwijzers: NSR Productie Services; nr. 22.5/1 dd. 29-01-2007
 • Website Gemeente Hilversum, www.hilversum.nl>projecten>tunnelonderhetspoor;
 • publicaties in Gemeentepagina Raadhuis aan huis van 1, 8, 15 en 22 maart 2007;
 • Nieuwsbrief stationsgebied – maart 2007, gezamenlijke uitgave van ProRail, NS en Gemeente Hilversum; met dank aan Maria Douwes en Michelle Voogd;
 • Persbericht ProRail/Gemeente Hilversum maart 2007;
 • ProRail Projectvoorlichting en website NS Reisinformatie, www.ns.nl;
 • Arcadis voor aanvullende technische informatie;
 • Henk Koster en Rienk Nauta (Hilversum) voor de beschikbaar gestelde foto’s en de dagelijkse waarnemingen op de locatie.vorige       start       omhoog