Ombouw Baarn (deel 6slot)

door Edward Bary en Henk Koster

In dit afsluitende deel aandacht voor het weer in gebruik nemen van spoor 1, alsmede voor de aanpalende werkzaamheden aan spoor 2. Ook wordt ingegaan op enkele merkwaardige fouten in de officiële wegwijzertekening.
Spoor 1 is terug!

Met de reactivering van spoor 1 (spoormensen praten liever over 801) in Baarn in het weekend van 3 en 4 april 2010 is de kroon gezet op de ombouwwerkzaamheden. Eerder dan oorspronkelijk gepland (juni 2010) is de Koninklijke Wachtkamer in het statige stationsgebouw langs het eerste perron weer per trein bereikbaar geworden, zij het uitsluitend voor treinen komend vanuit Hilversum. In het kader van het project Ontvlechting Soester Lijn zou spoor 801 aanvankelijk geheel worden verwijderd. Om de Koninklijke Wachtkamer toch rechtstreeks bereikbaar te houden ten behoeve van de koninklijke trein en museale doeleinden, is spoor 801 weer aangesloten op de sporen naar en van Hilversum. Het spoor eindigt bij het stationsgebouw in een stootjuk. Of en hoe vaak dit spoor werkelijk zal worden gebruikt, zal de tijd leren.

De redding van spoor 1 is te danken aan Baarns initiatief. De Gemeente Baarn, de Stichting Mooi Baarn, Stichting Vorstelijk Baarn en de Historische Kring Baerne verzochten halverwege 2008 de Raad van Bestuur van ProRail de aanvankelijke geplande sloop terug te draaien. De plannen hiervoor kwamen op een zodanig tijdstip, dat ze niet meer verwerkt konden worden in de strakke planning voor de ombouwwerkzaamheden voor de ontvlechting Stichtse Lijn. ProRail stemde uit historische overwegingen met dit verzoek in.

Eind 2008 kwamen de werkzaamheden van het project Ontvlechting Soester Lijn spoor- en seintechnisch al gereed. De feestelijke opening vond plaats op 26 september 2009 (zie deel 5). Helaas kon spoor 801 niet meer gelijktijdig met die werkzaamheden meelopen en werden de werkzaamheden opgeschoven. In een apart bestek met een eigen budgetbegroting werd de herinrichting en heringebruikname van dit spoor als een afzonderlijk project alsnog gerealiseerd. Daarvoor moesten nog enkele belangrijke werkzaamheden uitgevoerd worden:

  • vernieuwing spoor 801
  • plaatsen twee stootjukken op de beide uiteinden van spoor 801
  • vernieuwing overloopwissels 9A/9B (in hoofdsporen RC en PC)
  • nieuw te leggen wissels 14A en 14B
  • aanpassing beveiliging inclusief nieuwe seinen
  • inkorten van perron 1 in de richting van de voetgangersbrug en verlenging richting overweg Van Heutszlaan
  • aanbrengen nieuwe keerwanden en nieuwe perronbestrating
  • plaatsen nieuwe bovenleidingmasten en rijdraadvernieuwing spoor 801

Werkzaamheden spoor 802

Naast het weer in gebruik stellen van spoor 801, werd er ook gewerkt aan de vernieuwing van spoor 802. Deze werkzaamheden vonden plaats tijdens een buitendienststelling op 3 en 4 april. Spoor 802 was het laatste spoor op het Baarnse emplacement dat nog bestond uit houten biels. Het werd nu tijd om deze te vervangen door zware betonnen exemplaren.

Waarschijnlijk als gevolg van de geringe ruimte en -spoorcapaciteit op het emplacement Baarn kon de gebruikelijke wijze van aan- en afvoer van ballast - namelijk per trein - niet worden toegepast. Alle benodigde materialen werden over de weg door vrachtwagens aangevoerd, ook alle ballast. Daar zorgde een groot aantal vijfassige kippers voor. Achter het inmiddels gesloopte oude gedeelte van perron 1 dumpten de trucks hun lading, waarna deze vervolgens achteruit reden langs spoor 801 in de richting van de voetgangersbrug om via een shovel de retourlading in ontvangst te nemen; de oude ballast van spoor 802.

Vanaf de brug hadden geïnteresseerde toeschouwers een dynamisch en fascinerend overzicht op de georganiseerde chaos onder hen. Terwijl in noordelijke richting via het smalle pad langs spoor 801, de wissels 14A en 14B in grote hapklare brokken en in de juiste volgorde van montage op trailers werden aangevoerd, waren in zuidelijke richting een bulldozer, diverse shovels en knikdumpers bezig het ballastbed van spoor 802 te vervangen.Foto-impressie

                     

Baarn, 25 maart t/m 4 april 2010. Foto-impressie van de werkzaamheden. De grootste klus was het installeren van twee nieuwe wissels 14A en 14B, die op drie grote trailers werden aangevoerd. Verder werd de ballast vernieuwd en vonden diverse werkzaamheden plaats aan het eerste perron. Foto's Henk Koster.

Baarn, 4 april 2010. Een Unimat van de firma Kölngleis in actie. Verlopen de werkzaamheden voorspoedig? Tja, het gaat zoals het gaat. Of zoals ze in Keulen zeggen: et kütt wie et kütt! Foto's Henk Koster.

Baarn, 30 april 2010. Treinstel 520 als "vrijheidstrein" op spoor 1. Dit treinstel had niet de primeur: deze eer viel op 27 april te beurt aan treinstel 766 dat spoor 1 mocht komen ontroesten. De muur links is van de nieuwe fietsenstalling. Het in de lucht hangende herhalingssein stond aanvankelijk plompverloren op een paaltje in spoor 1. Foto Nico Spilt.

 

Baarn, 30 april 2010. Van spoor 1 vertrokken vroeger de treinen naar Den Dolder en Utrecht. Dat is niet meer mogelijk: spoor 1 eindigt nu bij een stootjuk. De containertrein rijdt in de richting Amersfoort. Foto's Nico Spilt.

Baarn, 5 mei 2010. Een trein uit Hilversum nadert de overloopwissels. Het eerste paar is 9A/9B, het tweede (nieuwe) paar is 14A/14B. Foto vanuit een Koploper genomen door Bas van Heezik.


Wegwijzertekening per 4 april 2010

Op de wegwijzertekening staan verschillende fouten. Volgens het rood omcirkelde bord zouden treinen met 130 kilometer per uur de Stichtse Lijn op mogen scheuren. Het bord met een rode kruis staat er in werkelijkheid niet: treinen mogen hier 80 km/uur rijden. Dit soort fouten zien we vaker op deze tekeningen (leuk voorbeeld: een op z'n kop gemonteerde driehoek met snelheidsaanduiding "6"). Kennelijk worden ze door een machine aangemaakt zonder dat er nog even naar wordt gekeken door iemand met kennis van zaken. Zie ook de opmerkingen hierover in het gastenboek vanaf 15 maart 2010.


Zie ook:
vorige       start       omhoog