Wadlopers


Sauwerd, 1 augustus 1984. Wadlopers 3104 en 3224 als trein naar Groningen.


Utrecht, 25 juni 1989. Treinstel 41 van het Spoorwegmuseum naast Wadloper 3104.


Harlingen, 4 augustus 2003. Het station sinds 31 mei 1999 niet meer in gebruik. Langs het perron treinstel 3209 op weg van Leeuwarden naar Harlingen-Haven.


Leeuwarden, 4 augustus 2003. "Wadfietser" 3106. Door stoelen weg te halen is in dit motorrijtuig meer ruimte gecreëerd voor het meenemen van fietsen.


Haarlem (sporendriehoek), 1 juli 2006. Een verlengde Wadloper, gefotografeerd door Patrick Esseling.


Nabij Putten, 4 juli 2007. Twee DH-stellen (3221 en 3209) worden door loc 1776 overgebracht van Onnen naar Amersfoort. Daar worden de overbodig geworden Wadlopers opgeborgen in afwachting van betere of slechtere tijden. Foto Nico Lollinga.


Op 7 juli 2007 was het bijna gedaan met het DH-materieel in Fryslân. Onder dreigende wolken 'spurt' de 3213 op Sneek aan. Foto Wim Hoekema.


Boxmeer, 27 november 2007. Wadlopers op de Maaslijn. Op de bovenste foto 3118 + 3203. Op de onderste foto 3106 + 3202 + 3110 met rechts de trein van de eerste foto. Foto's Aad de Meij.


Amersfoort, 29 december 2007. Vier DH-stellen worden geparkeerd achter de vroegere wagenwerkplaats. Er zullen nog drie stellen bijkomen. De geschiedenis van de Wadlopers is bijna ten einde. Foto Hidde Romeijn.


Rijssen, 13 mei 2009. Twee Wadlopers (3102 en 3206) worden door loc ITL 148 van Amersfoort in de richting van hun nieuwe bestemming Polen gebracht. Er zouden nog enkele van dit soort transporten plaatsvinden. Foto's Henk Zwoferink.


Poznań (Polen), 14 mei 2009. De DH-stellen 3206 en 3102 worden door loc SM42 092 de loods van Sigma ingeduwd. Foto Daniel Friederichs.


Oldenzaal, 27 augustus 2009. Achter ITL-loc 186 150 verdwenen opnieuw vier Wadlopers de oostgrens over: 3105, 3222 (groen), 3110 en 3226. Foto Bertus Kers.


Amersfoort, 24 september 2010. Wadloper 3211 wacht tussen veel soortgenoten op wat de toekomst zal brengen.


Amersfoort, 23 september 2011. Betrapt in de bosjes. Links rijtuig 270 7071 dat dienst heeft gedaan als testobject voor het DDZ-ombouwprogramma. Rechts een van de vele Wadlopers die in Amersfoort terzijde stonden en die inmiddels zijn verdwenen naar Argentinië of Roemenië.


Uit "Treinen" (1983)


Dieseltreinen in Nederland. Door Carel van Gestel e.a. Uitg. de Alk, Alkmaar, derde druk 1997. ISBN 9060139755. Overzicht van alle verbrandingsmotorrijtuigen en dieseltreinstellen die in Nederland dienst hebben gedaan of nog dienstdoen, inclusief die van buitenlandse maatschappijen.


Zie ook:
vorige       start       omhoog