Nieuw op deze site (vervolg)

Nieuwe foto's en onderwerpen op deze site komen meestal eerst in de rubriek 'Nieuw'. Na verloop van tijd verplaats ik ze naar een van de thema's op deze site en/of in de tijdlijn. Om te voorkomen dat de rubriek 'Nieuw' te groot wordt, parkeer ik oudere onderwerpen op deze vervolgpagina.

Terug naar het beginHilversum, 24 oktober 2004. Rechts een gestrande stroomlijnloc.Mobiliteit voor iedereen

New Mobility Foundation en Zonnebloem slaan handen ineen voor betere mobiliteit

Het Nederlands vervoerssysteem is onvoldoende toegankelijk voor naar schatting meer dan een miljoen mensen in onze samenleving. Om de toegang tot mobiliteit voor de kwetsbare groepen in de samenleving te verbeteren, start de New Mobility Foundation (NMF) samen met Nationale Vereniging de Zonnebloem een initiatief waarbij mensen met een lichamelijke beperking het recent gepresenteerde Deltaplan Mobiliteit 2030 gaan beoordelen.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten kunnen onvoldoende participeren in de maatschappij. Dit versterkt onder meer het sociaal isolement en heeft invloed op de (mentale) gezondheid en arbeidsparticipatie. De New Mobility Foundation en de Zonnebloem slaan nu de handen ineen, om mensen met een lichamelijke beperking te betrekken bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid.

Deltaplan Mobiliteit

Recent heeft de Mobiliteitsalliantie, een samenwerking van 25 partijen uit de mobiliteitswereld, het Deltaplan Mobiliteit 2030 gepresenteerd. Een blauwdruk voor de toekomstige herinrichting van ons mobiliteitssysteem naar een integraal systeem waarbij niet meer de vervoersmiddelen centraal staan, maar juist de reiziger en vervoerder.

New Mobility Foundation en de Zonnebloem laten dit plan onderwerpen aan een kritische toets door de achterban. Dit moet leiden tot mobiliteit die beter aansluit op de behoefte van deze doelgroep en bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving. Ambitie is dat bij een succesvolle samenwerking meer initiatieven worden beoordeeld en ook andere kwetsbare groepen betrokken worden bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid.

Jan Peter Balkenende, voorzitter van New Mobility Foundation, onderstreept het belang dat kwetsbaren betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid: “We moeten niet praten over, maar met de kwetsbaren in onze samenleving. Alleen door nauwe betrokkenheid van deze doelgroep bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid, kunnen we voor hen effectief obstakels in de mobiliteit wegnemen en de participatie aan onze samenleving verbeteren.”

Zonnebloemdirecteur Marc Damen: “Al zeventig jaar streeft de Zonnebloem naar een inclusieve samenleving voor mensen met een lichamelijke beperking. Wij zijn koploper op het gebied van concepten die de mobiliteit voor deze mensen bevorderen zoals onze Zonnebloemauto. Met deze samenwerking zetten wij een belangrijke stap naar een meer inclusief mobiliteitssysteem en een samenleving waar iedereen aan mee kan doen.”

Persbericht www.maatschappelijkealliantie.org, 28 juni 2019

New Mobility Foundation

De New Mobility Foundation is een initiatief van de Maatschappelijke Alliantie, RAI Vereniging en de Noaber Foundation dat zich richt op het ondersteunen van projecten die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten en mensen met lagere inkomens helpt te verbeteren. Door het bestrijden van zogeheten ‘mobiliteits­armoede’ wordt het sociaal isolement van deze doelgroepen verkleind, en worden de kansen op onderwijs, arbeidsmarkt en een betere gezondheid vergroot.

Nationale Vereniging de Zonnebloem

De Zonnebloem verrijkt de levens van 113.000 mensen met een lichamelijke beperking. Al zeventig jaar maakt de vereniging bezoeken aan huis, dagjes uit en aangepaste vakanties mogelijk. De 38.000 vrijwilligers zijn actief in vrijwel elke wijk, dorp en stad van Nederland. De Zonnebloem streeft naar een samenleving, waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. De Zonnebloem zet zich in voor een toegankelijker Nederland en betere mobiliteit. De Zonnebloem zegt niet voor niets: “Er kan zoveel meer dan je denkt.”
Driecontinenten­trein

De Taurus Express naar Irak en Egypte

Per spoor vanuit Londen en Parijs naar Baghdad en Caïro. Deze optie ontstond toen het Midden-Oosten na de Eerste Wereldoorlog in Britse en Franse handen viel, inclusief de Bagdadbahn. Deze spoorlijn was door de Duitsers aangelegd, maar nog niet voltooid. Samen met de nieuwe Turkse staatsspoorwegen begon het Franse slaapwagen­bedrijf Wagons-Lits alvast met luxetreindiensten.

In 1930 werd de Taurus Express geïntroduceerd: een verlenging van de Simplon Orient-Express, vernoemd naar het Zuid-Turkse Taurusgebergte. Hiervoor moesten reizigers in Istanbul eerst de Bosporus overvaren. In Syrië werden aansluitingen geboden naar Irak, Palestina en Egypte. Passagiers moest overstappen en deels per auto(bus) reizen. In reclames prees Wagons-Lits de verbinding echter aan als driecontinententrein (Europa, Azië, Afrika).

Lees het artikel op retours.eu door Arjan den Boer (juni 2019).Dinerend rijden of rijdend dineren

Blokpost Bunnik, 21 juni 2019. Locs 101002 en 101001 van Railpromo met een Dinner Train.


Werkplaats SHM wordt uitgebreid en gemoderniseerd

Hoorn, 14 juni 2019. Loc 6513 naast het seinhuis van de SHM. Rechts een rangeersein.

Hoorn, 14 juni 2019. SHM-directeur René van den Broeke, gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland en wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn. Zij houden het bord vast dat straks, maar dan in groot formaat, zal prijken op de vernieuwde werkplaats van de SHM.

Hoorn, 27 juni 1970. De werkplaats van de Tramweg Stichting, met in grote letters de stationsnaam.


Herbestemming werkplaats Hoorn geeft stoomlocomotieven een toekomst

Het monumentale werkplaatsgebouw uit 1929 van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik wordt gerestaureerd, uitgebreid en klaargestoomd voor de toekomst. Er wordt ruimte gemaakt om de restauraties van historische treinen en trams beter te kunnen uitvoeren, ambachten beter te kunnen behouden en de collectie beter te kunnen presenteren. Het gedeelte van het gebouw waar nu de historische stoomlocomotieven worden opgestookt wordt zodanig ingericht, dat het opwarmen op een duurzame manier kan gaan plaatsvinden.

Het herbestemmen van het werkplaatsgebouw is een belangrijke stap om te komen tot een thematisch museumpark over de geschiedenis van de stoomtram in Nederland. De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is het grootste rijdende museum in ons land. Het project moet leiden tot een jaarlijkse groei van 30.000 bezoekers.

De gemeente Hoorn heeft 200.000 euro beschikbaar gesteld voor de restauratie en het gebouw en voor verduurzaming vanuit het budget 'Puur Hoorn'. De provincie Noord-Holland en het Nationaal Restauratiefonds kenden een bijdrage toe van 470.000 euro in het kader van 'Herbestemming, Restauratie en Verduurzaming Monumenten Noord-Holland'. Het project komt verder tot stand dankzij bijdragen van de BankGiro Loterij, het Bouwfonds Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds, het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank en een legaat aan de Museumstoomtram.

Het restauratie- en herbestemmingsproject ging officieel van start op 14 juni 2019. De aftrap werd verricht door gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland en wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn.

Lees ook het interview met SHM-directeur René van den Broeke uit februari 2018.


Dieren, 15 oktober 2006. ERS-loc 6602 met Blokkendozen van de VSM (t.g.v. 60-jarig NVBS-jubileum).


Dieren, 15 oktober 2006. ERS 6602 en ACTS 6702 met hun neuzen dezelfde kant op.


Doedelzakken op het perron

Amersfoort, 10 mei 2019. Een doedelzakorkest speelt "Green Hills of Tyrol". Ze deden dit na de laatste rit van een machinist die tambour-maître is bij twee doedelzakorkesten. De betrokken machinist loopt voorop. Hij is niet in Schotse kilt, omdat dat bij het besturen van een trein niet is toegestaan.


Miljoenenlijn, 13 december 2003. Stroomlijn met stoomhulp: treinstel 766 als Miljoenen Express.


Haarlem, 12 juni 2004. Materieel kan met behulp van luchtkussens worden verplaatst door de werkplaats.


Museummeuk in mei 2019

Museummaterieel (en materieel dat eigenlijk al in het museum had moeten staan). V100 met Spenotrein door Bunnik, 6 mei 2019. Motorpost van het Spoorwegmuseum door Bunnik, 10 mei 2019. Blik op de meuksporen in Amersfoort, 10 mei 2019. De Kameel door Baarn, 21 mei 2019. Treinstel Plan V door Utrecht Lunetten, 25 mei 2019. Loc 1312 met drie museum­rijtuigen door Bilthoven, 29 mei 2019. Ook enkele dubbeldekkers die aan het eind van hun cyclus beginnen te raken.


Utrecht Spoorstad

Utrecht, 24 mei 2019. In het Utrechts Archief is tot en met 6 juli de tentoonstelling Utrecht Spoorstad te zien. Ons team nam een kijkje in de nagebootste spoorbioscoop, zoals die vroeger was ingericht in een spoorrijtuig dat op Utrecht CS stond. Wie op de trein moest wachten, kon even een filmpje meepikken. Voor de jeugdigen onder ons: toen had je nog geen smartphones om de tijd te doden.


Utrecht CS, 30 september 2000. Loc 23 023 is met de SSN Heuvelland Expres op weg van Rotterdam naar Kerkrade. Bonustrack: loc 23 023 snelt door Breukelen op 9 april 2001. Meer filmpjes in de spoorbioscoop.


Kameel op pad

Utrecht Blauwkapel, 21 mei 2019. In het kader van de "Spoorwensdagen" reed de Kameel op 21 en 22 mei door Nederland, met aan boord bijzondere gasten. Het motorrijtuig is op weg van Hilversum naar het Spoorwegmuseum. Omdat de omwonenden in Voordorp last hebben van het lawaai, zal het roemruchte bovenleidingkruis verdwijnen. Dit had toch al nauwelijks een functie meer. Alleen ratelen hier minstens vier keer per uur Sprinters overheen. Op 4 juni 2019 is de Kameel – tot dan eigendom van NS – overgedragen aan het Spoorwegmuseum. Foto Rob van der Woude.NVBS Actueel - mei 2019

Het meinummer van NVBS Actueel is een beetje op een reisspecial gaan lijken. Trams en stoomtreinen in België, bandentrams en tandradbanen in Frankrijk, smalspoorstoom in Sachsen. En meer. Maar ook de persoonlijke noot ontbreekt niet. Hoe was het om te werken als kelner op reisbureautreinen? Of wat komt er kijken bij het organiseren van een reis naar een schurkenstaat?

Verder natuurlijk nieuws over activiteiten van de NVBS, waaronder de aankondiging van een Flexreis naar München. Ook weer veel tips over interessante boeken en dvd’s die je kunt kopen of lenen. En uiteraard ontbreken de zoekplaatjes en de rubriek “Toen en …” ook deze maand niet.

Een abonnement op NVBS Actueel is gratis, ook voor niet-leden. Om je aan te melden en om alle tot nog toe verschenen nummers te lezen kijk op www.nvbs-actueel.com.

Zie ook het overzicht met door mij geschreven artikelen en interviews.Amersfoort, 7 mei 2019. Nieuwe SNG-treinstellen 2705 en 2731 tijdens een testrit.


Bunnik, 24 mei 2019. Om te vieren dat de ICE-dienst tussen Frankfurt en Brussel is uitgebreid, heeft treinstel 4601 een blauwe in plaats van rode band gekregen. Ook staat er Europa/Europe op. In de avondzon passeert het treinstel Blokpost Bunnik, op weg naar Amsterdam. Die oranje hekjes kunnen trouwens wel weer weg, ProRail!


Spoorwegmuseum, 5 januari 1996. Loc 988 van de Hoogovens, mini-TGV met twee dochters.


Amersfoort, 10 mei 2019. Loc 193 734 (RFO) met een matig beladen containertrein van Wrocław naar Moerdijk.


Eindhoven, DAF-museum, 3 mei 2019. Een 'DAF-losser' van Van Gend & Loos met een laadkist van NS.


Van huis tot huis per spoor

Op 3 mei 2019 werd het boek Van huis tot huis per spoor gepresenteerd. Dat gebeurde niet toevallig in het DAF-museum, want DAF was een belangrijke partner in de ont­wikkeling van het laadkistensysteem dat in dit boek centraal staat.

Overladen van goederen

Treinen zijn heel handig om goederen te vervoeren, maar het laatste stukje van de reis – van het station naar de klant – levert vaak problemen op.

Bij elk station was vroeger een losplaats waar mannen in de weer waren met het overladen van goederen. Die werden met paard en wagen, later met vrachtwagens, naar de klanten gebracht. Van Gend & Loos is hier groot mee geworden.

Er zijn allerlei systemen bedacht om dit proces te vereen­voudigen. Soms werden er complete goederenwagens over de weg vervoerd. Dat gebeurde in Duitsland met zogeheten Strassenroller. Maar daar waren wel brede wegen en sterke bruggen voor nodig. Dit systeem was voor Nederland niet zo geschikt.

Andere systemen werkten met laadkisten die van de trein op een wagen konden worden gehesen. Nadeel was dat hier overal hijskranen voor nodig waren. Vaak moest de chauffeur bij de klant wachten tot die klaar was met het vullen of legen van zijn kist.

DAF-lossers

In de jaren 30 ontwikkelden de Nederlandsche Spoorwegen samen met DAF een systeem waarbij laadkisten met speciale wagens werden vervoerd. Deze waren voorzien van een hydraulisch systeem waarmee de laadkisten op elke plaats konden worden neergezet of opgehaald. Dat systeem kon door één man, de chauffeur, worden bediend. Die kon daarna meteen doorrijden naar zijn volgende klus.

De wagens – zogeheten 'DAF-lossers' – werden gebouwd door DAF: Van Doorne's Aanhangwagenfabriek. Ze werden aanvankelijk getrokken door auto's van Ford, maar later werden de trekkers ook geleverd door DAF: Van Doorne's Automobielfabriek.

Het systeem was zo'n succes dat het ook door andere landen werd overgenomen. Er waren verschillende soorten laadkisten: gesloten, open, ketels. Tot begin jaren zestig werd dit systeem door NS gebruikt. Daarna kon men de strijd met de vrachtwagen en de bestelauto niet meer aan. De losplaatsen verdwenen van de emplacementen.

Bijzonder boek

Bij de presentatie vertelden de auteurs over de ontstaansgeschiedenis van dit boek. De eerste plannen dateren uit 2008. Heel lastig was het bijvoorbeeld dat er nogal wat archiefmateriaal is verdwenen – of niet toegankelijk was. Zo bleek de MBS in Haaksbergen, dat het archief van Van Gend & Loos bezit, niet bereid om de auteurs toegang te verlenen. Maar onder andere dankzij het grote privé-archief van Hans Nahon is het boek er uiteindelijk toch gekomen.

Het is een bijzonder onderwerp en het is ook een bijzonder interessant boek geworden. Niet alleen vanwege die laadkisten, maar ook vanwege het kijkje in een al weer lang verdwenen tijd waarin de trein zo'n belangrijke rol speelde in het goederenvervoer. Aan het boek heb ik een zeer bescheiden bijdrage mogen leveren (blz. 114).

Van huis tot huis per spoor. Door Erikjan Sachse, Hans Nahon en René Nabbe. 270 blz., 24×30 cm., 500 illustraties. Uitgave Uquilair, 2019. Nummer 51 in de boekenreeks van de NVBS. Prijs: € 44,95, voor NVBS-leden € 39,95.

Meer boekbesprekingen.Bunnik, 27 februari 2007 en 10 mei 2007. Laadkisten bestaan nog steeds, alleen heten ze nu containers. Lees meer over laadkistvervoer.


Eindhoven, 3 mei 2019. Ons team bracht een bezoek aan het Philips-museum. In de jaren 50 hadden wij ook zo'n huiskamer, alleen dan zonder televisie en zonder bandrecorder.


Eindhoven, 3 mei 2019. Opleggerbus van DAF, zoals gebruikt door Philips, in het DAF-museum.


Vluchtauto

In deze waardetransportauto van De Nederlandsche Bank zijn in mei 1940 prinses Juliana, prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix en Irene naar IJmuiden gebracht. Hier vandaan vluchtten zij met de boot naar Engeland. Korte tijd later zou ook koningin Wilhelmina haar landgenoten verlaten. De auto, een gepantserde Morris Commercial met Noord-Hollands kenteken, is in 1962 overgedragen aan het Nederlands Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Meer informatie over deze auto.


Wernigerode, 2 augustus 2004. Loc 99 7234 van de HSB maakt zich op voor vertrek naar de Brocken.


Bunnik, 28 mei 2013. Loc 1757 rijdt een proefritje met de koninklijke trein.


Standseilbahn

Dresden, 14 september 2018. Bezoekje aan de Dresdner Bergbahnen.


Funiculaire

Mini-Europe Brussel, 16 augustus 2016. Model van de Sacré-Cœur met de funiculaire de Montmartre.


Wolfheze, 8 september 2006. Loc 1613 is met een lege staaltrein op weg naar Beverwijk.


Blik op de meuksporen

Amersfoort, 13 april 2019. Ik was in de buurt van de meuksporen, dus even wat oud spul vastleggen.


Dampftriebwagen, Gepäcklokomotive

Wien Franz-Josefs-Bahnhof (FJB), 2 september 1973. Dampftriebwagen DT 1.07 tussen ander museummaterieel.

Eisenbahnmuseum Strasshof, 28 augustus 2012. Dampftriebwagen DT 1.07, later ÖBB 3071.07. In Oostenrijk en onder andere Slowakije hebben in de jaren 30 verschillende “Dampftriebwagen” of “Gepäcklokomotiven” gereden. Dit waren kleine locomotieven voorzien van een bagagecompartiment, zodat de pakwagen in de trein kon vervallen. Ze waren vaak geschikt voor eenmanbediening.


Dampftriebwagen Bauart «Bunnik»

Bunnik, 4 mei 2014. Het eenvoudigste stoomlocje van Märklin is een industrielocje, catalogusnummer 3029. Daar bestaat een nog eenvoudiger versie van met maar twee assen. Die zat in een doos met Märklinspullen die ik ooit kocht. Er zat ook een roestig wagentje bij, catalogusnummer 4040. Je haalt de kap van het locje en je peutert het wagentje uit elkaar. Met wat buigen en knippen past dat precies in elkaar. Schoorsteen erop geplakt, wat zwarte verf. En daar is hij dan: de Dampftriebwagen Bauart «Bunnik». Rijdt uitstekend en past met zijn twee bijwagens nog net op de draaischijf.


Glaskastl

Neuenmarkt-Wirsberg, 17 augustus 2005. Loc 98 307. Dit is een zogeheten "Glaskasten" (verkleinwoord: "Glaskastl"), een voor eenmansbediening geschikte Beierse lokaaltreinlocomotief uit het begin van de vorige eeuw, waarvan er bijna 50 zijn gebouwd. Twee locs zijn bewaard gebleven, waaronder 98 327 die men gedeeltelijk open heeft gesneden om de werking te laten zien. Deze loc is bij een grote brand op 17 oktober 2005 in Nürnberg zeer ernstig beschadigd.


Utrecht, 26 maart 2019. Op RailTech Europe schafte ons team een nieuw inspectievoertuig aan voor Blokpost Bunnik.


Hamburg Altona einst und jetzt

Hamburg Altona, 23 maart 2019. Loc 245 202 staat klaar met een RE6 naar Westerland/Sylt. Foto Jan de Kroon.

Hamburg Altona, 15 juli 1971. Loc 220 041 staat klaar met een D-trein naar Westerland/Sylt. In die tijd stonden er vaak nog stoomlocs (Baureihe 012) voor de treinen. Inmiddels is er het een en ander gesloopt in Hamburg Altona.


Kirchweyhe, 23 maart 2019. Stoomloc 50 3562 staat als monument bij dit station aan de legendarische Rollbahn van het Ruhrgebiet naar Hamburg. Historisch klopt dat niet, want dit is een Oost-Duitse Reko-Lokomotive, maar we gaan daar niet moeilijk over doen. De loc is eigendom van de Förderverein Dampflok Weyhe. Foto Jan de Kroon.


Bochum-Dahlhausen, 30 april 2004. Loc 053 075 (oorspronkelijk nummer 50 3075). Meer foto's.


Utrecht, 21 maart 2019. Qbuzz 6014 als lestram op de nog niet geopende Uithoflijn, nabij het stadion.


Gezicht op Hilversum, 1982 en 2019

Station Hilversum in 1982 en op 17 maart 2019. Op de eerste foto het oude station van Hilversum. Na sloop van de bebouwing aan het Stationsplein en de Leeuwenstraat was het korte tijd mogelijk om vanuit dit standpunt het station te fotograferen, in afwachting van de bouw van GAK-gebouw. Amper 37 jaar later is dat GAK-gebouw alweer gesloopt; zie de restanten rechts in de voorgrond. Het stationsgebouw is net als zijn voorganger in zijn geheel tevoorschijn gekomen. Foto's Henk Koster.

Lees ook het thema over de sloop van station Hilversum in 1990 en het thema Hilversum door de jaren heen.


Wachtpost Vechten

Bij Vechten, een gehucht tussen Utrecht en Bunnik, is een overweg waar wachtpost 6 stond. Ook stond er een dubbele woning waarin de overwegwachters woonden, met de nummers 6A en 6B. In woning 6B woonde Roelof Koops met zijn gezin. Hij was hier overwegwachter van 1921 tot circa 1955. Tot 1933 was hier ook een stopplaats. Foto's uit het familiealbum van zijn dochter Dina Mulder-Koops. De foto's zullen rond 1950 zijn gemaakt. Het treinstel mat.'46 komt uit Utrecht en passeert de overweg. Links in de achtergrond wachtpost 6 van waaruit de overweg werd bediend.

Meer over de posten en woningen langs de lijn Utrecht-Arnhem. Zie ook de omgeving van Bunnik.


Vechten, 21 april 2011. Een trein uit Utrecht zal over een halve seconde de overweg passeren. De machinist brengt een bijzondere groet.


Jaarbeurs Utrecht, 29 maart 2017. Transport van de toekomst? Model van de Hyperloop tijdens RailTech 2017.


Eisenbahnfährverkehreinstellung

Tussen Duitsland en Denemarken rijden treinen mee op de veerschepen van de Vogelfluglinie (foto: Marcel van Westendorp, 21 februari 2009). In december 2019 komt waarschijnlijk een einde aan dit bijzondere vervoer. Lees ook mijn ervaringen met een boze Zugbegleiterin.


Loc 2601. Poster NS, ingekleurd door Nico Spilt.

Dit is een van de vele foto's in de NVBS-kalender 2019, die NVBS-leden gratis hebben gekregen. Anderen kunnen deze fraaie kalender kopen in de webshop van de NVBS voor € 12,50 incl. verzending.


Gooische Stoomtram Galop

Gehavend omslag van bladmuziek voor piano: de "Gooische Stoomtram Galop" door de in vergetelheid geraakte componist Michaelis, uitgegeven door Brix von Wahlberg uit Amsterdam. De uitgave moet dateren van voor 1898, toen Brix von Wahlberg werd overgenomen door G. Alsbach & Co. De tekening heeft niets met de Gooische Stoomtram te maken. Ik heb alleen het omslag, de bladmuziek ontbreekt.

Een stoomtram galoppeert niet, dus de titel van het muziekstuk lijkt weinig gelukkig gekozen, maar Albert Pieters liet mij weten dat 'galop' een opgewekte muziekstijl is, verwant aan de polka en de can-can. De vader van Albert speelde dit stuk vroeger vaak op de piano. Na lang zoeken vond Albert een kopie van de bladmuziek (pdf). In het stuk is te horen dat de tram uit de rails loopt ('Noodlottige toestand') en een botsing ('Ontmoeting'). Zelfs de vertrekbel zit erin verwerkt. Albert is van plan een piano te kopen en het stuk in te studeren, zodat het straks op deze site te horen is.


Het verdwenen museum

Röbel (Mecklenburg Vorpommern), 27 juli 2007. Het terrein van Eisenbahnverein "Hei Na Ganzlin". Foto Hans Mol.

Tijdens zijn vakantie in 2007 trof Hans Mol tot zijn verrassing een soort spoorwegkerkhof annex museum aan. Het was gevestigd in en bij het oude station. Op het terrein stonden diverse Duitse stoomlocs, waaronder een met Russische opschriften, oude goederenwagens, een vuurloze loc, een paar hijskranen en ander materieel. In een loods leek te worden gewerkt aan de restauratie van een loc.

Inmiddels blijkt dit allemaal verdwenen. Op de plaats van het oude complex is nu een supermarkt met parkeerplaats. Wat er met het materieel is gebeurd is onduidelijk. Wie googlet, komt zelfs verhalen tegen over gestolen stoom­locomotieven.

Op de foto een loc met Russische opschriften. Deze loc heeft gefigureerd in de film Duell – Enemy at the Gates. Het gaat om loc 41 1303. Aan het rechthoekige geval op de rookkast is te zien dat de loc in een later leven is gebruikt als verwarmingsloc.

De website van het museum is verdwenen, maar oude pagina's zijn nog wel te vinden. Hier staat onder andere de volgende tekst uit 2013: Im Moment ist unser Bahnmuseum in Röbel leider durch die sinnlosen Massen­verschrottungen, das Verscherbeln und die Abfuhr historisch wertvoller Fahrzeuge und anderer Exponate durch den hochgradig kriminellen Pseudovorstand nahezu vollständig ausgelöscht. Extrem erschwerend kommt hinzu, dass der Eigentümer der Strecke Ganzlin - Röbel in der 2. Januarhälfte 2013 unter dubiosen Umständen die Gleise des Bahnhofs Röbel und des Streckenabschnitts Röbel - Stuer verschrottet hat.

De voorzitter van de Eisenbahnverein "Hei Na Ganzlin" was/is Dr. Rainer Zache uit Berlijn.

Wie weet meer over dit verdwenen museum? Reacties zijn welkom!
Terug naar het begin

vorige       start       omhoog