Dr.ir. C. Lelyschool

Mijn lagere school in Hilversum, een na de oorlog gebouwd modern gebouw, is vernoemd naar Dr.ir. C. (Cornelis) Lely. Dat was de grote man achter de Afsluitdijk. Ook was hij betrokken bij het onderzoek naar de gewenste elektrificatie van de NS en bij de aanleg van een spoorlijn in Suriname.Hilversum, 1955/56. Voordat ik aan de lagere school begon, volgde ik een korte vooropleiding op een nabijgelegen kleuterschool. Ik zit rechts en draag een stoer matrozenpakje. De juf noemde mij professor; ze pikte de intelligente kinderen er meteen uit!


Hilversum, 1956/57. De tweede klas van de kleuterschool. Nog steeds dezelfde juf: Van de(r) Vliet. Ik sta derde van rechts op de een na achterse rij. Voor het meisje naast mij staat mijn nichtje Rineke Bakels. Er staan 35 kinderen en twee juffen op de foto. In die tijd waren grote klassen niet ongewoon, maar waarschijnlijk zijn hier twee klassen tegelijk gefotografeerd.


De eerste (1957/58) of de tweede (1958/59) klas van de Lelyschool. Ik zit rechts van het midden, vlak voor het meisje met de enorme strikken. Ik heb nog steeds de Hitler-pony uit mijn kleutertijd. Linksachter juffrouw Zandbergen.


 

De derde (1959/60) en vierde (1960/61) klas van juffrouw Monsma. Tijdens de zonsverduistering van 15 februari 1961, die we vanaf het schoolplein (bij een dependance van de Lelyschool) bekeken, is mijn belangstelling voor het heelal gewekt.


Hilversum, 1962-1963. De zesde klas van de Lelyschool, met meester Pruim. Ik zit derde van links vooraan en schijn het nogal naar mijn zin te hebben. In een apart klasje werden enige slimme kinderen, waaronder ik, door meester Pruim klaargestoomd voor het toelatingsexamen van de HBS.


Op de lagere school werd grondig aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Ik ben zoals u ziet met lof geslaagd: nul fouten in theorie en praktijk!


Een van de weinige diploma's die ik in mijn leven heb gehaald...


Dit luciferdoosje doet mij herinneren aan het affiche dat jarenlang op een van de ramen van mijn lagere school hing. De Lelyschool was een openbare school, waar je dus onverdeeld naartoe ging. De drie kinderen zullen drie verschillende denominaties voorstellen, maar hoe of wat is me nooit duidelijk geweest. Tegenwoordig zou er natuurlijk ook een gekleurd kind en/of een meisje met een hoofddoekje op staan.


Hilversum, 13 mei 2011. In dit jaar werd besloten dat het gebouw aan de Lopes Diaslaan onderdak zou gaan bieden aan de Donnerschool, speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen. Eerdere plannen om het pand te slopen zijn hiermee van de baan.


Ons Hilversum. Door Cor Bruijn. Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam 1963. Tweede herziene druk. Uitgegeven in opdracht van de Gemeente Hilversum. Het omslag en veel illustraties zijn getekend door Pieter Pouwels, die tijdens de oorlog politieke prenten maakte voor het foute blad Storm SS.

Ik kreeg dit boek, samen met honderden andere Hilversumse kinderen, toen ik op 19 juli 1963 afzwaaide van de lagere school. Dat was de Dr. Ir. C. Lelyschool in Hilversum-Noord. Het werd uitgereikt door meester Pruim, hoofd van deze school, namens het gemeentebestuur van Hilversum.

In een jeukopwekkende stijl wordt de geschiedenis van het dorp Hilversum beschreven. Waaronder natuurlijk ook de aanleg van het spoor: "Maar eindelijk dan toch, eindelijk brak ook voor ons het ogenblik aan, waarop het eerste ijzeren paard over ijzeren staven een sleep zware wagens achter zich aan langs ons dorp trok, want op de 20e juni 1874 werd de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort geopend. Ook kwam toen het lijntje Hilversum-Utrecht in gebruik. (...) Er werden in het jaar 1876 reeds 76000 reizigers van en naar Hilversum vervoerd. Tegen­woordig is dat wel tienmaal zo veel en nog meer, maar we moeten wel bedenken, dat ons dorp toen slechts ongeveer 7000 inwoners telde en nu meer dan 100.000. 76000 reizigers per jaar d.i. ongeveer 200 per dag. Ik vind dat vrij veel voor zo'n dorpje."


Zie ook:
vorige       start       omhoog